Create issue ticket

3 Mogući Uzroci za Wolff-Parkinson-White sindrom

Prikaži rezulate na: English

  • Kardiomiopatija
  • Prolaps mitralne valvule

    Пролапс дволистног залистка (ПДЗ) или пролапс митралне валвуле (лат. prolapsus valvulae mitralis) клинички је синдром који се карактерише систолним избочењем или делимичним извртањем једног или оба листића дволистног залистка (валвуле) или митралног ушћа у леву срчану преткомору. Као последица[…][sr.wikipedia.org]

  • Wolff-Parkinson-White sindrom

Dalji simptomi