Symptoma

Informacije

Informacije po članu 5. Zakona o E-trgovini i legalne
informacije prema članu 24. Zakona o Medijima

Vlasnik i Izdavač:

Symptoma GmbH
Neuhofen 5
4864 Attersee
Austria

Telefon: +43 662 458206
E-mail: [email protected]

Company Details

Direktori:

Dr. med. univ. Jama Nateqi
Dipl.-Ing. Thomas Lutz

Registracioni broj kompanije:

FN 323397i

Ovlašćeni sud:

Landesgericht Wels

Poreski Identifikacioni Broj (VAT ID):

ATU65000358

Članstvo:

Wirtschaftskammer Salzburg
Wirtschaftskammer Oberösterreich

Svrha Kompanije:

CIljevi Symptoma GmbH kompanije je pružanje kompjuterskih i internet usluga.

Takođe, Kompanija je ovlašćena da izvrši sve radnje, transakcije i aktivnosti koje su korisne ili neophodne da bi se ostvarila svrha kompanije, konkretno

Kupovina i iznajmljivanje prava na učešće u drugim kompanijama i korporacijama, kao i preuzimanje menadžmenta i prezentovanje takvih kompanija i partnerstva; Osnivanje i operacije kancelarija i sedišta u zemlji inkorporacije i u inostranstvu.

Funding

EU Flag

Ovaj projekat je finansiran od strane of Evropske Unije Horizont 2020 programa istraživanja i inovacije, pod ugovornim brojem 830017