Edit concept Question Editor Create issue ticket

Amiotrofična lateralna skleroza


Klinička slika

  • Osim toga kliničkom slikom mogu dominirati i mnogi drugih razvojni tipovi bolesti. Naročito često izostaju patološki refleksi. Fascikulacije se često uočavaju, i u mišićima koji nisu paretični.[sr.wikipedia.org]
Slabost
  • Ovakav tip oštećenja dovodi do funkcionaih ispada i slabosti u mišićima ruku, nogu i mišićima koji su od značajai za disanje, govor i gutanje.[sr.wikipedia.org]
Disfagija
  • […] mozak i dalje funkcioniše.Klinička slika je karakterisana progresivnim gubitkom mišićne mase i snage, fascikulacijama, spasticitetom, hiperrefleksijom i ekstenzornim plantarnim odgovorom (pozitivan znak Babinski refleksa), kao i razvojem dizartrije i disfagije[sr.wikipedia.org]
Dizartrija
  • […] paralizovani, dok im mozak i dalje funkcioniše.Klinička slika je karakterisana progresivnim gubitkom mišićne mase i snage, fascikulacijama, spasticitetom, hiperrefleksijom i ekstenzornim plantarnim odgovorom (pozitivan znak Babinski refleksa), kao i razvojem dizartrije[sr.wikipedia.org]
Hiperrefleksija
  • Mnogi bolesnici provedu poslednje dane života u potpunosti paralizovani, dok im mozak i dalje funkcioniše.Klinička slika je karakterisana progresivnim gubitkom mišićne mase i snage, fascikulacijama, spasticitetom, hiperrefleksijom i ekstenzornim plantarnim[sr.wikipedia.org]
Parestezija
  • Senzitivni poremećaji, koji nadmašuju povremene blaže parestezije, ili pak poremećaji kontrole mikcije ne pripadaju kliničkoj slici ALS-a. Retko se javljaju psihičke promene poput depresije ili drugih blažih kognitivnih smetnji.[sr.wikipedia.org]
Spastičnost mišića
  • mišića, miotonolitičkim lekovima Kupiranje bulbarnih simptoma antiholinergiskim lekovima, u cilju smanjenja salivacije (lučenja pljuvačke) Kupiranje simptoma u bolesnika s mijastenijskom komponentom ALS, primenom malih doza mestinona Otklanjanje smetnji[sr.wikipedia.org]

Lečenje

  • Kako etiopatogeneza ALS još nije razjašnjena tako i specifično lečenje bolesti nije moguće, pa se u terapiji najčešće sprovode sledeći simptomatski i suportivni postupci: U ranim stadijumima, fizikalna terapija u svrhu održavanja pokretljivosti Smanjenje[sr.wikipedia.org]

Etiologija

  • Kako je u većini slučajeva ALS sporadična, kauzalni uzroci ALS su najčešće sporadični, što otežava utvrđivanje etiologije i uzroka bolesti.[sr.wikipedia.org]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!