Edit concept Question Editor Create issue ticket

Antraks


Klinička slika

 • Klinička slika 3. Laboratorijska dijagnostike. Za laboratorijska ispitivanja organi se ne koriste kako se ne bi otvaranjem leša spore antraksa razasule po okolini.[sr.wikipedia.org]
Malaksalost
 • Bolesnik se žali na umor, malaksalost, bol u grudima i suvi nadražajni kašalj, i povišenu temperaturu.[sr.wikipedia.org]
Temperatura
 • Bolesnik se žali na umor, malaksalost, bol u grudima i suvi nadražajni kašalj, i povišenu temperaturu.[sr.wikipedia.org]
Gangrena
 • Promene na krvnim sudovima sa pratećom ishemijom, glavni su uzrok pojave gangrene na koži. Na sluzokožama se pored krvnih izliva nalaze i pihtijasti infiltarti. Parenhimni organi su obično degenerativno izmenjeni, preplavljeni mikroorganizmima.[sr.wikipedia.org]
Umor
 • Bolesnik se žali na umor, malaksalost, bol u grudima i suvi nadražajni kašalj, i povišenu temperaturu.[sr.wikipedia.org]
Povraćanje
 • Ova forma bolesti karakteriše se povraćanjem krvavog sadržaja, učestalim krvavim stolicama kao i teškim opštim stanjem bolesnika. Bolest prati teško kolapsno stanje i bez adekvatne terapije nastupa smrt za 2-3 dana.[sr.wikipedia.org]
Bol u grudima
 • Bolesnik se žali na umor, malaksalost, bol u grudima i suvi nadražajni kašalj, i povišenu temperaturu.[sr.wikipedia.org]

Dijagnostika

 • Serološke metode laboratorijske dijagnostike antraksa U serološke medode za dijagnostiku antraksa spadaju; Askoli precipitacija, DIF, ELISA, Vestern Blot (VB), AGID, hemaglutinacijsku test.[sr.wikipedia.org]

Lečenje

 • Zvanični izveštaji o greškama u lečenju koje su posledica otpornosti na penicilin opisana su u dva ili tri slučaja u celokupnoj istoriji.[sr.wikipedia.org]

Etiologija

 • Etiologija [18] [ uredi ] Uzročnik antraksa je spora koju formira bakterija bacil antraksa ( lat.[sr.wikipedia.org]

Epidemiologija

 • Epidemiologija [ uredi ] Antraks je akutna, kontagiozna, septikemijska bolest mnogih vrsta životinja. Od ove bolesti najčešće oboljevaju preživari, najpre ovce i koze, zatim goveda i konji, dok su svinje i psi manje prijemljivi na bolest.[sr.wikipedia.org]
Raspodela pola
Raspodela godina

Patofiziologija

 • Ptice mogu prenositi uzročnika preko fecesa ali su one otporne na infekciju. [18] Patofiziologija [ uredi ] Uzročnik u organizam preživara najčešće ulazi hranom i vodom koja je zagađena sporama bacila antraksa.[sr.wikipedia.org]

Prevencija

 • Prevencija [ uredi ] Opšte mere [32] [ uredi ] Zabrana upotreba mesa mleka i mlečnih proizvoda, obolelih ili sumnjihiv životinja na antraks Oprezno rukovanje sa mrtvim životinjama za koje se sumnja da su zaražene antraksom.[sr.wikipedia.org]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!