Edit concept Question Editor Create issue ticket

Arterioskleroza


Klinička slika

Bolest koronarnih arterija
  • Objektivni znaci aterosklerotičnih promena: Hiperlipidemija; Bolest koronarnih arterija – četvrti srčani ton, tahikardija, hipotenzija, hipertenzija; Cerebrovaskularna bolest – neurološki ispadi, umanjen puls karotidnih arterija, šuštanje u karotidnim[sr.wikipedia.org]
Gangrena
  • , ulceracije; Aneurizma abdominalne aorte – pulsirajuća masa u abdomenu, periferni embolizam, cirkulatorni kolaps; Ateroembolizam – gangrena, cijanoza, ulceracije.[sr.wikipedia.org]
Smanjen periferni puls
  • periferni puls, periferni arterijski šumovi, periferna cijanoza, gangrena, ulceracije; Aneurizma abdominalne aorte – pulsirajuća masa u abdomenu, periferni embolizam, cirkulatorni kolaps; Ateroembolizam – gangrena, cijanoza, ulceracije.[sr.wikipedia.org]

Lečenje

  • U određenim slučajevima je moguće uzimanje farmakoloških sredstava; lečenje šećerne bolesti, redovna kontrola nivoa glukoze u krvi i uzimanjem terapije; momentalni prestanak pušenja cigareta.U terapiji i prevenciji veliki udeo ima dijeta, koja direktan[sr.wikipedia.org]

Prognoza

  • […] holesterola; Antioksidanasa, tj. vitamina C i E – smanjuju mogućnost oksidacije LDL holesterola; Derivata nikotinske kiseline, tj, niacina, odnosno vitamina B 3 – inhibiše sintezu VLDL holesterola u jetri, i deluje na skoro sve vrste hiperlipidemija; Prognoza[sr.wikipedia.org]

Prevencija

  • Povećana fizička aktivnost je mali, ali bitan korak u prevenciji razvoja ateroskleroze.[sr.wikipedia.org]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!