Edit concept Question Editor Create issue ticket

Autistični poremećaj


Dijagnostika

  • Ovo povećanje delom se može pripisati promenama u metodama dijagnostike, većoj dostupnosti zdravstvenih usluga, životnom dobu u momentu dijagnostike, te boljoj zdravstvenoj prosvećenosti stanovništva, iako se neki faktori sredine ne mogu sasvim isključiti.Široko[sr.wikipedia.org]

Lečenje

  • Neka alternativna lečenja, ne samo da ne pomažu već mogu dovesti dete u oubiljan rizik.[sr.wikipedia.org]

Prognoza

  • Prednost rane dijagnostike su; Mogućnost za ranu intervenciju i, samim tim, bolju prognozu. Iščekivanje dijagnoze povećava stres kod roditelja. Rana dijagnoza daje porodici priliku da se bolje upozna sa prirodom poremećaja.[sr.wikipedia.org]

Etiologija

  • Teorija o etiologiji autizma još uvijek nisu potpune i pouzdane. Predloženi su razni etiološki faktori, od genetičkih do faktora sredine.[sr.wikipedia.org]

Epidemiologija

  • […] psihopatološki poremećaji- zajedno s ASD-om često su opisani i neki psihopatološki poremećaji, poput depresije i fobija, ali to nije sistematski proučeno i određeno.Prijavljivanje autizma, uprkost njegovoj korisnosti za određivanje rizika, manje je korisno u epidemiologiji[sr.wikipedia.org]
Raspodela pola
Raspodela godina

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!