Edit concept Question Editor Create issue ticket

Bakterijske infekcije


Dijagnostika

  • Dijagnoza bakterijske infekcije je postavljena na osnovu: kliničkog pregleda, laboratorijskih analiza, radioloških metoda dijagnostike i bakterioloških kultura krvi, urina, ascitesa i briseva kože. Rezultati.[scindeks.ceon.rs]

Etiologija

  • Cilja rada bio je da se utvrdi prevalencija, lokalizacija i etiologija bakterijskih infekcija kod hospitalizovanih bolesnika sa cirozom jetre. Materijal i metode.[scindeks.ceon.rs]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!