Edit concept Question Editor Create issue ticket

Bipolarni poremećaj


Klinička slika

  • Брзо погоршавање стања или тежина клиничке слике (суицидална идеација, психотични симптоми). Немогућност пацијента да функционише у својој средини. Нагли губитак социјалне подршке. Тешка социјално-егзистенцијална стања.[sr.wikipedia.org]
Agitacija
  • […] неопходно, препоручује се примена фармаколошког третмана и/или физичког спутавања; обезбедити опремљеност ампуларном и пероралном терапијом потребних психофармака и средствима за фиксацију имати у виду да је могућа парадоксална реакција на анксиолитике (агитација[sr.wikipedia.org]

Dijagnostika

  • Дијагностика депресивне фазе врши се помоћу многих скала за мерење депресије. Изнад представљена је МАДРС Скала – верзија од 10 питања, изузетно корисна и препоручена, практикована и преферирана скала поред МАДРС је ХДРС скала.[sr.wikipedia.org]

Lečenje

  • Биполар је болест која се лечи, а лечење је увек делотворније у почетној фази болести. Више од 50% особа оболелих од биполара не добија одговрајуће лечење и негу.[sr.wikipedia.org]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!