Edit concept Question Editor Create issue ticket

Bubrežna insuficijencija


Klinička slika

 • Začepljenje izlaza iz bešike najverovatnije je vodeći uzrok iznenadnog, često potpunog prestanka lučenja mokraće kod muškaraca. [10] Klinička slika [ uredi ] Klinička slika bolesnika zavisi od primarnog stanja koje je izazvalo akutno oštećenje bubrežne[sr.wikipedia.org]
 • Klinička slika [ uredi ] Simptomi i znaci HBI obično se ne javljaju dok klirens endogenog kretinina ne bude ispod 30 ml u minuti, kada se smanjuje sposobnost za rad bolesnika, javlja se anemija i neki metabolički poremećaji (acidoza i poremećaj fosfokalcemičnog[sr.wikipedia.org]
 • Bolesti bubrega čine veliku grupu oboljenja, različitog uzroka, toka, kliničke slike i prognoze.[zdravlje.org.rs]
Umor
 • Neurološke manifestacije - umor, apatija, pospanost, smanjena koncentracija, agresivnost, halucinacije, dezorijentacija, različiti stepeni poremećaja svesti, sve do kome.[sr.wikipedia.org]
Bubrežna insuficijencija
 • Prognoza [ uredi ] Jednostavniji oblici akutne bubrežne insuficijencije imaju relativno dobru prognozu sa stopom mortaliteta 5-10%.[sr.wikipedia.org]
 • Hronična bubrežna insuficijencija (HBI) je sindrom koji nastaje kao posledica postepenog, progresivnog i ireverzibilnog smanjenja glomerulske filtracije bubrega do konačnog stadijuma uremije.[sr.wikipedia.org]
 • Prosečno, 1 od 10 osoba ima neki stepen hronične bubrežne insuficijencije, a rizik od oboljevanja raste sa godinama starosti.[zdravlje.org.rs]
 • Azotemija (nakupljanje azotnih materija u krvi) je pratilac i karakteristika bubrežne insuficijencije, bez obzira na uzrok.[domzdravljanis.co.rs]
Oligurija
 • Hipoperfuzija u drugom zdravom bubregu aktivira RAA sistem, koji dovodi do zadržavanja natrijuma i vode, smanjujući diurezu(oligurija) i natriuriju.[sr.wikipedia.org]
Mučnina
 • Kako raste koncentracija ureje i kreatinina u krvi, bolesnik sve više oseća mučninu, gubi apetit, a u težim slučajevima razvija se teška slika uremije sa znakovima oštećenja svih sistema i organa, pa može doći i do promene stanja svesti i kome.[sr.wikipedia.org]
Hipotenzija
 • […] endotelijalne lezije uzrokovane stalnim inflamatornim stimulusima; infekcije respiratornog i urinarnog trakta - u 30-70% slučajeva; kardivaskularne bolesti - kongestivna srčana insuficijencija, plućni edem, volumna hipertenzija (povišen krvni pritisak), hipotenzija[sr.wikipedia.org]

Dijagnostika

 • Ultrazvuk (ultrasonografija) je metoda izbora za dijagnostiku opstrukcije urinarnog trakta. [6] Osnovni kruterijumi za dijagnozu su: smanjenje diureze ispod 500 ml za 24 časa, porast plazmatske koncentracije uree, kreatinina, kalijuma, fosfora i pad koncentracije[sr.wikipedia.org]

Lečenje

 • Ukoliko je bolest iskomplikovana insuficijencijom drugih organa, lečenje se sprovodi u jedinicama intenzivne nege, a mortalitet iznosi 50-70% [12] Sepsa je najčešći uzrok smrti hospitalizovanih bolesnika u nekoronarnim jedinicama intenzivne nege. [13][sr.wikipedia.org]
 • Lečenje [ uredi ] U stadijumu snižene funkcije bubrega leči se osnovna bubrežna bolest i hipertenzija.[sr.wikipedia.org]
 • U tom smislu je veoma važno predstaviti značaj koji ima pravovremeno otkrivanje i adekvatno lečenje bolesti bubrega.[zdravlje.org.rs]
 • Progresivna priroda HBI i tendencija pogoršanja nutritivnog statusa iziskuju kao nužnost da se u tim za lečenje i praćenje ovih bolesnika uključi i nutricionista.[domzdravljanis.co.rs]

Prognoza

 • Prognoza [ uredi ] Jednostavniji oblici akutne bubrežne insuficijencije imaju relativno dobru prognozu sa stopom mortaliteta 5-10%.[sr.wikipedia.org]
 • Održavanje adekvatnog nutritivnog statusa važno je za dobru prognozu i kada se oboleli podvrgne hemodijalizi ili transplantaciji bubrega.[domzdravljanis.co.rs]
 • Bolesti bubrega čine veliku grupu oboljenja, različitog uzroka, toka, kliničke slike i prognoze.[zdravlje.org.rs]

Prevencija

 • Način ishrane može značajno uticati na korekciju azotemije, ali i drugih pratećih poremećaja ili prevenciju komplikacija HBI (šećerna bolest, hipertenzija, anemija, obolenje kostiju, kardiovaskularne komplikacije i događaji, itd).[domzdravljanis.co.rs]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!