Edit concept Question Editor Create issue ticket

Bulozni emfizem pluća


Klinička slika

 • Dijagnoza [ uredi ] Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze, kliničke slike i RTG-nalaza. Za konačnu potvrdu dijagnoze emfizema potrebno je bolesnika podvrgnuti funkcionalnim testovima pluća. Lečenje [ uredi ] Izlečenje emfizema nije moguće.[sr.wikipedia.org]
Kašalj
 • Definicije: Hronični bronhitis je stanje prekomerne proizvodnje traheobronhijalnog mukusa, u količini koja izaziva kašalj uz ekspektoraciju barem tri meseca .Emfizem pluća (Emphysema pulmonum) - emfizem je stanje povećane vazdušnosti pluća sa destrukcijom[evupikes.tk]
 • Patofiziološki poremećaji su kašalj, iskašljavanje, „sviranje“ u grudima i dispnea. Dominantan klinički simptom u emfizemu pluća je osećaj nedostatka vazduha (dispnea), koji se javlja pri naporu.[sr.wikipedia.org]
Dispneja
 • Dominantan simptom emfizema pluća je dispneja (otežano disanje) pri naporu.[goegqqpo.ga]
Pneumonija
 • Kaj blast povreda na gradniot ko{ naj esto nastanuva: a. hemato-pneumotoraks b. pneumonija v. pleurit g. perikardit d. ruptura na rebra 458.[docsity.com]
Lekar
 • Veliki broj lekara prihvata mišljenje da hronični bronhitis i emfizem pluća čine celinu (po nizu patofizioloških poremećaja koje zajedno prouzrokuju i uzajamnim patogenetskim vezama) i zajedno su poznati pod imenom hronična opstruktivna plućna bolest.[sr.wikipedia.org]
Cijanoza
 • Otok, cijanoza i nabubruvawe na perifernite veni od gradniot ko{ i vratot pa proksimalno do liceto mo e da uka uva na: a. ARDS b. ventilen pneumotoraks v. Scalenus Sy g. Sy Perthes Brown d. Sy Zollinger Ellison 395.[docsity.com]
Artritis
 • M00 Piogeni artritis – najduže trajanje bolovanja 42 dana; M01 Direktna infekcija zglobova kod infektivnih i parazitarnih bolesti svrstanih drugamo.[evupikes.tk]

Dijagnostika

 • Orsotena reža prehrana po 6 šestih Ostali nazivi: Opstruktivna bolest pluća, kronična, Emfizem, Kronična opstruktivna plućna bolest, Kronični bronhitis Prehrana bolesnika oboljelih od KOPB-a.terapija 5 prehospitalno 5 teška trauma 4 dijagnostika 4 hitna[goegqqpo.ga]

Lečenje

 • Zbog izbora metode lečenja značajan je i pregled ispljuvka, u kome se mogu naći gnoj, granulociti i bakterije. Na rendgenskom snimku obolelih pluća uočavaju se manja ili veća svetla polja i zaravnjena dijafragma.[sr.wikipedia.org]

Etiologija

 • Etiologija [ uredi ] Za nastanak emfizema značajno je više faktora rizika (pušenje, zagađenost vazduha, infekcije i genetički činioci). Duvanski dim je, van svake sumnje, primarni uzrok pojave emfizema pluća.[sr.wikipedia.org]
 • […] tromboflebitis na V. toracoepigastrica(nespecificna inflamacija na venata so nepznata etiologija, koja se povlekuva spontano.Th nesteroidni antirevmatici i oblogi lokalno. 38. koi buli ne se operiraat? difuzni buli na dvete b. dr. krila 34.[docsity.com]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!