Edit concept Question Editor Create issue ticket

Čar sindrom


Klinička slika

  • У случају типичне клиничке слике акутног бубрежног синдрома, без лечења знатни су морталитет и морбидитет.[sr.wikipedia.org]
  • Клиничка слика [ уреди ] Valstar M. J. и сар. (2010), у ретроспективној студији описали су клиничке карактеристика 92 пацијента са МПС IIIА, укључујући 32 жива и 60 умрла појединца.[sr.wikipedia.org]
Umor
  • […] синдромом који имају нормалне концентрацију магнезијума у серуму). [3] Да се ради о другом ентитету Бартеровог синдрома Гителман је посумљао када је открио да неки болесници са Бартеровим синдромом имају поред истоветних и неколико другојачијих симптома; умор[sr.wikipedia.org]

Dijagnostika

  • Велики број мутација на различитим локусима и велика генска хетерогеност мукополисахаридоза отежава молекуларну дијагностику.[sr.wikipedia.org]

Lečenje

  • У случају типичне клиничке слике акутног бубрежног синдрома, без лечења знатни су морталитет и морбидитет.[sr.wikipedia.org]
  • У поређењу с плацебомом, докназано је да је лечење идурсулфазом особа са мукополисахаридозом довело до одређених побољшања хода и до смањења излучивања абнормалних мукополисахарида у мокраћи.[sr.wikipedia.org]

Prognoza

  • Прогноза болести у смислу нормаланог раста и развоја неуроинтелектуалних способности код деце је добра.[sr.wikipedia.org]
  • Такође за сада није пронађен доказ доступан у литератури који би показивао да тај поступак смањује компликације болести везане уз квалитет живота и смртност. [18] Прогноза [ уреди ] Санфилипов синдром је прогресиван поремећај са врло лошом прогнозом због[sr.wikipedia.org]

Epidemiologija

  • Епидемиологија [ уреди ] Учесталост на глобалном нивоу Nelson Ј. је 1997. године пријавио учесталост Санфилиповог синдрома у Северној Ирској, која је износила 1 случај на 280.000 живорођених (0,36 случаја на 100.000 живорођених). [9] Poorthuis и сар,[sr.wikipedia.org]
Raspodela pola
Raspodela godina

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!