Edit concept Question Editor Create issue ticket

Dekubitus


Klinička slika

  • U razvoju kliničke slike dekubitusa razlikujemo pet stadijuma: I stadijumPojava crvenila sa edemom. To stanje obično nastaje nakon dva do tri sata pritiska na istom mestu. Bolesnik oseća bol, svrab ili toplotu u području pritiska.[sr.wikipedia.org]
Temperatura
  • Temperatura kože se razlikuje od okolne kože. U ovom stadijumu promene su još uvek reverzibilne. II stadijumNa zahvaćenom delu kože a delimično i potkožnom tkivu, javljaju se mehurići. Postoji i alteracija ćelija u epidermu (spoljni sloj kože).[sr.wikipedia.org]

Lečenje

  • U lečenju dekubitalnih ulceracija primenjuju se dva osnovna pristupa: Sistemski ili opšti oblik lečenja Lokalni oblik lečenja, koji može biti konzervativni ili hirurški.[sr.wikipedia.org]

Patofiziologija

  • Patofiziologija i mehanizmi HBO terapije objašnjavaju ove blagotvorne efekte: Hiperbarični kiseonik ima direktno baktericidno dejstvo na anaerobne mikroorganizme kroz proizvodnju toksičnih radikala kiseonika. * Hiperbarični kiseonik povećava pritisak[sr.wikipedia.org]

Prevencija

  • Kako lečenje dekubitus zahteva skupo i dugotrajno lečenje, prevenciji treba dati prednost. Za ostvarivanje tok uslov efikasne prevencije je da svi učesnici u timu budu edukovani iz ove oblasti.[sr.wikipedia.org]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!