Edit concept Question Editor Create issue ticket

Depresija


Klinička slika

 • Klinička slika, uz određene sličnosti depresiji i bipolarnim poremećajima, većim delom odgovara onoj kod atipične derpesije. Dijagnoza i simptmatologija depresije [ uredi ] Ispravna dijagnoza neophodna je za koncipiranje plana lečenja.[sr.wikipedia.org]
Gubitak težine
Umor
 • Mogu obuhvatati: Insomniju Umor Psihičku i somatsku anksioznost Izraženu reaktivnost na psihosocijalne stresore Pesimizam Disforiju Promene ličnosti (koje mogu i često bitno utiču na socijalno i profesionalno funkcionisanju Ipak, najveći značaj rezidualnih[sr.wikipedia.org]
Gubitak apetita
 • Depresivno raspoloženje okarakterisano je povlačenjem pacijenta u sebe, potištenošću, padom vitalnih nagonskih dinamizama, insomnijom, gubitkom apetita, pesimizmom, formalno usporenim misaonim tokom, osećajem beznađa i bespomoćnosti. [2] [3] [4] Epidemiologija[sr.wikipedia.org]
Insomnija
 • Faktori rizika za suicid kod depresivnih osoba su: Anksioznost Agitacija Panični napadi Perzistentna insomnija Anhedonija Impulsivnost Loša koncentracija i često prateći osećaj bezvrednosti Osećaj beznađa i bespomoćnosti Zloupotreba PAS (psiho-aktivnih[sr.wikipedia.org]
Promena ličnosti
 • Mogu obuhvatati: Insomniju Umor Psihičku i somatsku anksioznost Izraženu reaktivnost na psihosocijalne stresore Pesimizam Disforiju Promene ličnosti (koje mogu i često bitno utiču na socijalno i profesionalno funkcionisanju Ipak, najveći značaj rezidualnih[sr.wikipedia.org]
Agitacija
 • U kliničkoj slici često se viđaju poremećaji psihomotorike: agitacija ili retardacija, osećanje krivice i suicidalne ideacije i tendencije.[sr.wikipedia.org]
Povučena
 • Стене које нису под глечером могу бити повучене па се такав вид депресије назива периферијална депресија. Под утицајем воде на копну настаје речна ерозија и депресија речног корита као и депресија приморског терена услед морске воде.[sr.wikipedia.org]
Osećaj bezvrednosti
 • Faktori rizika za suicid kod depresivnih osoba su: Anksioznost Agitacija Panični napadi Perzistentna insomnija Anhedonija Impulsivnost Loša koncentracija i često prateći osećaj bezvrednosti Osećaj beznađa i bespomoćnosti Zloupotreba PAS (psiho-aktivnih[sr.wikipedia.org]

Dijagnostika

 • Karakteristike različitih depresivnih poremećaja [ uredi ] Poslednje dve decenije istraživanja sve više obraćaju pažnju na prepoznavanje takozvanih subsindromskih depresija koje ne ispunjavaju sve kriterijume za dijagnostiku depresivne epizode, a slične[sr.wikipedia.org]

Lečenje

 • Osnovni principi lečenja depresije Detaljna dijagnostička procena pacijenta Procena suicidalnog rizika pri svakoj kontroli Cilj lečenja je remisija - potpuno povlačenje simptoma i povratak na premorbidni nivo funkcionisanja Glavne faze lečenja: Akutna[sr.wikipedia.org]

Epidemiologija

 • Depresivno raspoloženje okarakterisano je povlačenjem pacijenta u sebe, potištenošću, padom vitalnih nagonskih dinamizama, insomnijom, gubitkom apetita, pesimizmom, formalno usporenim misaonim tokom, osećajem beznađa i bespomoćnosti. [2] [3] [4] Epidemiologija[sr.wikipedia.org]
Raspodela pola
Raspodela godina

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!