Edit concept Question Editor Create issue ticket

Dermatitis usled staze


Klinička slika

 • U ranom stadijumu kliničke slike dekubitusa vidljiv je bezbolni lividni edematozni areal iznad koštane prominencije sa eritemom (crvenilom) koji ne bledi.[sr.wikipedia.org]
Erupcije
 • Graft vs host, idiopatski Kod sporih acetilatora Nejteži oblik medikamentozne r-je Odlubljivanje epiderma i sluzokoža Flu-like sy Prvo na sluzokožama (konjuktivitis, erozija), makulozne erupcije na koži Tamno-eritematozne i bolne plaže sa mlitavim bulama[docsity.com]
Egzantema
 • […] žena i dece na ekst. strana ekstremiteta i glutelanoj regiji Pri vitropresiji iščezava Osnovno oboljenje (arterioskleroza, kolagene bolesti, okluzivne bolesti, antifosfolipidni sy, tromboza, trombocitopenije, spontani abortusi) Toksicni i alergijski egzantemi[docsity.com]
Suva koža

Lečenje

 • Hirurško lečenje [ uredi ] Debridman rane Ako opšti i lokalni uslovi dozvoljavaju hirurško lečenje, prvi hirurški postupak u lečenju hronične rane je debridman (nekrektomija).[sr.wikipedia.org]
 • Bez ožiljka Pretibijalno Plavo-ljubičasto u žućkasto Septalni panikulitis Ležanje, salicilati, NSAIL Lečenje osnovnog oboljenja Vasculitis nodularis Hronično Kod osoba sa cirkulatornim por.[docsity.com]

Prognoza

 • Prognoza Ovaj proce nekada nastaje i nakon 5 pa čak i 10 godina od nastanka hronične rane. Zato je puno lakša i sigurnija prevencija Maržolenovog karcinoma, pravilnim lečenjem i višegodišnjim praćenjem evolucije hronične rane.[sr.wikipedia.org]

Etiologija

 • Etiologija hroničnih rana je raznovrsna, ali u više od 80 posto slučajeva povezana je sa venskom insuficijencijom, visokim krvnim pritiskom ili šećernom bolešću [12] [13] Uprkos brojnih i drugačijim etiologija, većina hroničnih rana pokazuju slično ponašanje[sr.wikipedia.org]
 • […] antikardiolipinska SE, RF, LBT Ara kriterijumi Samo koža: antimalarrici, KS bubreg,CNS: visoke doze KS, azatioprin, ciklofosfamid, pulsna th (metilprednizolon, plazmafereza) fotoprotekcija Sclerodermia systemica (ScS) Multisistemsko oboljenje nepoznate etiologije[docsity.com]

Epidemiologija

 • Epidemiologija [ uredi ] Hronična rana je pojava koja zbog starenja opšte ljudske populacije i produžavanja životnog doba, sve češće ugrožava savremenog čoveka i predstavlja zdravstveno – socijalni problem pojedinaca kao i celog društva.[sr.wikipedia.org]
Raspodela pola
Raspodela godina

Patofiziologija

 • Patofiziologija i mehanizmi HBO terapije objašnjavaju ove blagotvorne efekte. Hiperbarični kiseonik ima direktno baktericidno dejstvo na anaerobne mikroorganizme kroz proizvodnju toksičnih radikala kiseonika.[sr.wikipedia.org]

Prevencija

 • Uprkos napretku moderne medicinske tehnologije i velikom iskoraku u prevenciji i mogućnostima lečenja ne smanjuje se ni prevalenca niti incidenca rana [1].[sr.wikipedia.org]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!