Edit concept Question Editor Create issue ticket

Dermatomiozitis


Klinička slika

 • Klinička slika miozitisa varira od bezbolne slabosti mišića do izraženih mialgija sa slabostima mišića i konstitucijskim simptomima.[reumatizam.hlz.hr]
 • Klasična klinička slika uz jasno povišenje vrednosti mišićnih enzima u serumu.[scindeks.ceon.rs]
Slabost
 • Slabost mišića može napredovati nekoliko nedelja ili meseci. Međutim, za kliničku manifestaciju mišićne slabosti, najmanje 50% mišićnih vlakana mora biti pogođeno (stoga prisutnost mišićne slabosti ukazuje na progresiju miozitisa).[sr.iliveok.com]
 • Klinička slika miozitisa varira od bezbolne slabosti mišića do izraženih mialgija sa slabostima mišića i konstitucijskim simptomima.[reumatizam.hlz.hr]
 • Slabost se obično odvija obostrano Slabost uzrokovana miozitisom može voditi do toga da telo nije u mogućnosti da održi ravnotežu snagom mišića, pa dolazi do pada.[amedica.rs]
 • Prikazan je slučaj pedesetosmogodišnjeg muškarca koji se javio lekaru zbog promena po koži i izražene progresivne slabosti u mišićima. Bio je afebrilan, žalio se na otežano gutanje.[scindeks.ceon.rs]
Mučnina
 • Osobe koje boluju od miozitisa uzrokovanog virusnom infekcijom prethodno imaju tipične simptome virusne infekcije kao što su curenje iz nosa, groznica, kašalj i suvoća grla, kao i mučnina i dijareja.[amedica.rs]
Disfagija
 • Uzroci smrti kod odraslih su teška i progresivna slabost mišića, disfagija, smanjena ishrana, aspiracija pneumonija ili respiratorna insuficijencija zbog infekcija pluća.[sr.iliveok.com]
Papula
 • Patognomonične kožne manifestacije u dermatomiozitisu Gottronove papule i heliotropni eritem.[reumatizam.hlz.hr]
 • Promene po koži su bile u vidu lividnog eritema i lividno eritematoznih papula na licu, vratu, presternalno, na ramenima i leđima.[scindeks.ceon.rs]
Eritema
 • Promene po koži su bile u vidu lividnog eritema i lividno eritematoznih papula na licu, vratu, presternalno, na ramenima i leđima.[scindeks.ceon.rs]
Erupcije
 • Erupcija kože, primećena kod dermatomiozitisa, obično ima tamnu boju i eritematozni karakter. Karakteristično je i periorbitalno oticanje ljubičaste boje (heliotropni osip).[sr.iliveok.com]
Miopatija
 • MRI podaci, biopsije mišića ili visoke vrednosti aktivnosti kreatin-kinaze često pomažu u diferenciranju ponavljanja polimiozitisa i miopatije indukovane glukokortikoidima.[sr.iliveok.com]
 • Miozitis se nekad može zameniti sa miopatijom, s obzirom da inflamacija u mišićima često nije na vreme identifikovana. On se može javiti ubrzo nakon početka upotrebe određenog leka ili nakon nekoliko meseci ili godina upotrebe droge.[amedica.rs]
 • Zajedno sa polimiozitisom pripada grupi inflamatornih miopatija. Incidencija obolevanja je 2-7 obolelih na milion stanovnika.[scindeks.ceon.rs]
Slabost mišića
 • Klinička slika miozitisa varira od bezbolne slabosti mišića do izraženih mialgija sa slabostima mišića i konstitucijskim simptomima.[reumatizam.hlz.hr]
 • Uzroci smrti kod odraslih su teška i progresivna slabost mišića, disfagija, smanjena ishrana, aspiracija pneumonija ili respiratorna insuficijencija zbog infekcija pluća.[sr.iliveok.com]
Mijalgija
 • Bol u mišićima-mijalgija može, ali ne mora biti prisutna. Dermatomiozitis, polimiozitis i druge zapaljenske forme miozitisa imaju tendenciju da stvore slabost koja polako progradira nedeljama ili mesecima.[amedica.rs]
Artralgija
 • Rjeđa očitovanja bolesti su gastroezofagealni refluks, malapsorpcija, ulceracije sluznice probavnog sustava, kalcifi kacije mekih tkiva, Raynaudov sindrom, artralgije/artritis i ostale rjeđe kliničke prezentacije bolesti.[reumatizam.hlz.hr]

Dijagnostika

 • Laboratorijske studije omogućavaju da ojačaju ili, suprotno, da otklone sumnju na prisustvo bolesti, a takođe su korisni u procenjivanju svog ozbiljnosti, moguću kombinaciju sa drugim dijagnostike i patologije sličnih komplikacija.[sr.iliveok.com]

Lečenje

 • Neki pacijenti mogu primati samo metotreksat (obično u dozama većim od onih u lečenju RA) za više od 5 godina. Intravenski imunoglobulini mogu biti efikasni kod pacijenata koji su otporni na terapiji, ali njihova upotreba povećava troškove lečenja.[sr.iliveok.com]
 • Lečenje miozitisa Inflamatorna oboljenja koja uzrokuju miozitis mogu zahtevati lečenje lekovima koji potiskuju negativnu funkciju imunog sistema (autoimunost): Prednizon, Imuran, Metotreksat.[amedica.rs]

Prognoza

 • Ukupna prognoza bolesti je takođe određena prisustvom malignih neoplazmi. Važno je znati! Sa dermatomiozitisom i polimiozitisom (ali ne sa miozitisom sa uključivanjem), povećanje ESR je moguće.[sr.iliveok.com]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!