Edit concept Question Editor Create issue ticket

Dijafragmalna kila


Lečenje

  • Lečenje je hirurško, ali tek po preduzetim merama za stabilizaciju opšteg stanja i korekciju respiratornog distresa, što podrazumeva: intubaciju i mehaničku ventilaciju novorođenčeta, plasiranje nazogastrične sonde i korekciju acidoze.Kod operacije hernije[sr.wikipedia.org]

Prognoza

  • Prognoza kongenitalih dijafragmalnih hernija zavisi od veličine defekta i stepena plućne hipoplazije.[sr.wikipedia.org]

Etiologija

  • Diferencijalna dijagnostički može se utvrditi respiratorni distres i cistične promene u grudnom košu različite etiologije: aspiracioni sindrom sa pneumatocelom, kongenitalna pneumonija, bronhogene i druge medijastinalne ciste, cistična adenomatoi dna[sr.wikipedia.org]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!