Edit concept Question Editor Create issue ticket

Disbalans elektrolita


Epidemiologija

  • Vrlo često je poremećaj koncentracije natrijuma ujedno i poremećaj osmolarnosti plazme. [2] Normalne vrednosti koncetracije natrijuma u krvi odraslih su između 137 i 146 mmol/L. [1] Epidemiologija [ uredi ] Morbiditet i mortalitet U zavisnosti od kriterijuma[sr.wikipedia.org]
Raspodela pola
Raspodela godina

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!