Edit concept Question Editor Create issue ticket

Diseminovana infekcija netipičnim mikobakterijama


Klinička slika

 • Langerhansova histiocitoza obuhvata grupu bolesti nepoznate etiologije sa različitom kliničkom slikom i prognozom.[docplayer.net]
Malaksalost
 • Ovi citokini mogu da budu odgovorni za konstitucionalne simptome udružene sa sarkoidozom, poput groznice, gubitka težine, malaksalosti [4], zamora [9] i bola [10].[docplayer.net]
Gubitak težine
 • Ovi citokini mogu da budu odgovorni za konstitucionalne simptome udružene sa sarkoidozom, poput groznice, gubitka težine, malaksalosti [4], zamora [9] i bola [10].[docplayer.net]
Temperatura
 • Pored navedenih endokrinih poremećaja, neurosarkoidoza hipotalamusa može izazvati insomniju, varijacije telesne temperature, promene ličnosti, hipefagiju,...[docplayer.net]
Patolog
 • Dijagnostika tuberkuloznih i sarkoidnih granulomatoza je česta u praksi patologa.[docplayer.net]
Umor
 • Ključne reči: Znaci i simptomi; Sarkoidoza; Kvalitet života; Žensko; Upitnici; Indeks telesne mase; Spirometrija; Umor; Dispnea Summary Introduction.[docplayer.net]
Tahikardija
 • Robertsi saradnici analizirali su EKG kod 113 obdukovanih pacijenata pri čemu je registrovano: kompletan srčani blok (22%), kompletan blok desne grane (22%) ventrikularna tahikardija (17%), ventrikularne ekstrasistole (29%), atrijumske aritmije (16%).[docplayer.net]
Hipertenzija
 • Plućna hipertenzija može biti poboljšana terapijom za plućnu arterijsku hipertenziju. Pleurodeza može biti potrebna kao terapija izbora kod bolesnika sa rekurentnim pneumotoraksima.[docplayer.net]

Dijagnostika

 • Dijagnostika tuberkuloznih i sarkoidnih granulomatoza je česta u praksi patologa.[docplayer.net]
Mycobacterium Avium Complex
 • Treatment outcome of combination therapy including clarithromycin for mycobacterium avium complex pulmonary disease.[docplayer.net]

Lečenje

 • Lečenje plućnih infekcija uzorkovanih NTM bitno se razlikuje u odnosu na lečenje tuberkuloze pluća.[docplayer.net]

Prognoza

 • Prognoza kod zahvaćenosti ovog nerva je najčešće povoljna.[docplayer.net]

Etiologija

Epidemiologija

 • Tokom protekle decenije, značajan napredak je postignut u razumevanju epidemiologije i patofiziologije neurosarkoidoze, kao i mogućnosti da se bolest dijagnostikuje i leči.[docplayer.net]
Raspodela pola
Raspodela godina

Patofiziologija

 • Tokom protekle decenije, značajan napredak je postignut u razumevanju epidemiologije i patofiziologije neurosarkoidoze, kao i mogućnosti da se bolest dijagnostikuje i leči.[docplayer.net]

Prevencija

 • Imajući u vidu višestruke posledice udruženosti tuberkuloze i pušenja, prevencija pušenja mogla bi da predstavlja značajnu meru u kontroli tuberkuloze.[docplayer.net]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!