Edit concept Question Editor Create issue ticket

Disfunkcija jetre


Klinička slika

Žutica
  • Post hepatički (opstrukcioni): bol u desnom gornjem kvadrantu abdomena u vidu kolika, gubljenje u težini (karcinom), žutica, tamna mokraća, svetla (aholična) stolica.[medicina.rs]

Dijagnostika

  • Poznavanjeetiologije, rana dijagnostika i odgovarajući tretman su od izuzetne važnosti za poremećaje plućne disfunkcije kod ciroze jetre. Ključne riječi: ciroza jetre, plućna disfunkcija, hipoksemija, respiratorna alkaloza 1.[respiratio.info]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!