Edit concept Question Editor Create issue ticket

Edem pluća


Klinička slika

  • Klinička slika Bolesnici su uplašeni, nemirni, tahipnoični, cijanotični, tegobe olakšavaju sjedenjem ili stajanjem. Koža je obično hladna, oznojena, ljepljiva.[dzgradiska.com]
Dispneja
  • Vrši se zbog određivanja etiologije pleuralnog izliva (dijagnostička torakocenteza) ili radi olakšanja dispneje (terapijska torakocenteza), a povremeno za izvođenje pleurodeze.[bkosa.rs]
Kašalj
  • Kašalj je čest nakon re–ekspanzije pluća i nije znak pneumotoraksa.[bkosa.rs]
Hipotenzija
  • Kod bolesnika sa vrlo teškom slikom edema pluća nalazi se hipotenzija.[dzgradiska.com]
  • Hipotenzija i plućni edem mogu nastati ako se odjednom odstrani 1,5 litra ili ako je evakuacija bila prebrza (vakuumska boca ili sukcija). Ako se odstranjuje velika količina tečnosti, treba stalno kontrolisati krvni pritisak.[bkosa.rs]
Bolest srca
  • Dijagnoza Anamnestički podaci često upućuju na postojanje hronične bolesti srca, hipertenzije ili HOBP-a, auskultatorno nalazimo vlažne disajne šumove prvo u donjim dijelovima pluća (baze), a zatim preko cijele površine pluća.[dzgradiska.com]

Prognoza

  • Prognoza Kod većine bolesnika sa akutnim edemom pluća, ako se pravovremeno primijeni adekvatna terapija, ovaj sindrom se može vrlo brzo i efikasno sanirati. dr Vesna Kovačević, specijalista urgentne i porodične medicine[dzgradiska.com]

Etiologija

  • Vrši se zbog određivanja etiologije pleuralnog izliva (dijagnostička torakocenteza) ili radi olakšanja dispneje (terapijska torakocenteza), a povremeno za izvođenje pleurodeze.[bkosa.rs]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!