Edit concept Question Editor Create issue ticket

Embolija kornarnih arterija


Klinička slika

 • Klinička slika [ uredi ] Klinička slika tromboze ispoljava se ođređenim simptomima i znacima u zavisno od vrste, veličine i lokalizacije procesa. Takođe klinička slika se razlikuje u zavisnosti da li se radi o arterijskoj ili venskoj trombozi.[sr.wikipedia.org]
 • Broj onih koji posle povrede razviju kliničku sliku sistemske masne embolije, kreće se od 1 do 4 % ili više (neki smatraju i do 22 %), a od tog broja 10 do 33 % bolesnika i umire.[sr.wikipedia.org]

Dijagnostika

 • Laboratoriski testovi Laboratorijska dijagnostika zasniva se na specifičnim imunskim i funkcionalnim testovima kojima se određuju najčešći činioci trombofilije i brojni molekulski obeleživači.[sr.wikipedia.org]

Lečenje

 • Primena hirurške trombektomije kod pravilno izabranih bolesnika (npr ilijakofemoralna tromboza stara 24 do 48 sati) dovodi do kvaltetnije trombolize i rekanalizacije krvnog suda, i ti rezultati su znatno bolji u odnosu na druge metode lečenja. [18] Lečenje[sr.wikipedia.org]
 • Int Angiol 2008; 27 37,0 37,1 Maksimović Ž: Tromboza dubokih vena – profilaksa i lečenje. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1996 Maksimović Ž: Bolesti vena.[sr.wikipedia.org]

Etiologija

 • Etiologija arterijskih embolija [ uredi ] Arterijska embolija može biti izazvana kretanjem jednog ili više embolusa, koji se na svom putu kroz arterijsku cirkulaciju mogu zaglaviti u lumenu arterije i potpuno blokirati protok krvi.[sr.wikipedia.org]
 • Etiologija [ uredi ] Hemostaza i njen značaj Hamostaza je normalan fiziološki proces koji sprečava značajan gubitak krvi posle vaskularne povrede.[sr.wikipedia.org]

Epidemiologija

 • Epidemiologija [ uredi ] Morbiditet Na globalnom nivo, godišnje se tromboza dubokih vena u Evropi i SAD javlja kod oko 50-160 ljudi na 100.000 stanovnika, sa smrtnošću u oko 0,06% populacije.[sr.wikipedia.org]
Raspodela pola
Raspodela godina

Patofiziologija

 • [a] [8] [9] Patofiziologija [ uredi ] Tromb nastaje kao rezultat intravskularne koagulacije, koja je povezana sa trombocitima i koagulacijom plazme.[sr.wikipedia.org]
 • Opšta patofiziologija. Medicinska knjiga, Beograd 1986;233. 6,0 6,1 Slobodan NIKOLIĆ, Jelena MICIĆ, Slobodan SAVIĆ, MASNA EMBOLIJA U FORENZIČKOJ PATOLOGIJI. SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO. BIBLID 0370 [1] Schulz F, Truebner K, Hildebrand E.[sr.wikipedia.org]

Prevencija

 • Niže doze heparin koriste se u prevenciji venske tromboembolije kod bolesnika sa visokim rizikom, sa znacima kongestije srca, srčanog udara i kardiomiopatije.[sr.wikipedia.org]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!