Edit concept Question Editor Create issue ticket

Embolizam


Klinička slika

 • Broj onih koji posle povrede razviju kliničku sliku sistemske masne embolije, kreće se od 1 do 4 % ili više (neki smatraju i do 22 %), a od tog broja 10 do 33 % bolesnika i umire.[sr.wikipedia.org]
 • Godine 1862, prvi put je opisana posttraumska masna embolija kod ljudi, [7] a 1875. klinička slika sindroma adipozne embolije [6] [8].[sr.wikipedia.org]
 • Zato je najčešći uzrok plućne embolije tromboza ( stvaranje krvnog ugruška ) u dubokim venama donjih ekstremiteta i karlice (oko 80%). [2] Etiopatogeneza, klinička slika i prognoza plućne embolije ne zavise samo od veličine embolusne mase nego i od ispoljenosti[sr.wikipedia.org]

Dijagnostika

 • Godine 1983, postavljen je klinički indeks (bodovanje) simptoma i znakova za dijagnostiku sindroma sistemske masne embolije koji obuhvata: Klinički indeks (bodovanje) simptoma i znakova za dijagnostiku sindroma sistemske masne embolije Znaci i simptomi[sr.wikipedia.org]

Lečenje

 • Int Angiol 2008; 27 37,0 37,1 Maksimović Ž: Tromboza dubokih vena – profilaksa i lečenje. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1996 Maksimović Ž: Bolesti vena.[sr.wikipedia.org]
 • Lečenje [ uredi ] U terapiji se koristi kiseonik, lekovi koji sprečavaju zgrušavanje krvi, hiruški metodi itd. [4] [5] Osnovne smernice za lečenje plućne embolije [ uredi ] Vrsta lečenja Slika Principi, načini i oblici lečenja Oksigenoterapija Terapija[sr.wikipedia.org]
 • U lečenju se primenjuju i kortikosteroidna sredstva [38] [39] [37].[sr.wikipedia.org]

Prognoza

 • Heparin se ordinira uporedo sa OACL sve do postizanja INR-a 2,0, a terapijske vrednosti INR-a su 2,0-3,0. [8] Prognoza [ uredi ] Mortalitet kod nelečenih bolesnika sa plućnom embolijom je 20% do 30%.[sr.wikipedia.org]

Etiologija

 • Etiologija arterijskih embolija [ uredi ] Arterijska embolija može biti izazvana kretanjem jednog ili više embolusa, koji se na svom putu kroz arterijsku cirkulaciju mogu zaglaviti u lumenu arterije i potpuno blokirati protok krvi.[sr.wikipedia.org]
 • Etiologija i patogeneza [ uredi ] Venska oboljenja spadaju u grupu najmasovnijih oboljenja savremenog čoveka.[sr.wikipedia.org]
 • Etiologija [ uredi ] Ukoliko je embolus koji začepljuje krvni sud masna kap, onda je reč o masnoj ili adipoznoj emboliji.[sr.wikipedia.org]

Epidemiologija

 • […] izazivaju trombi koji se stvaraju u dubokim venama donjih ekstremitata i karlice, ređe iz desne komore i pretkomore ili gornje šuplje vene, koji putem venskog krvotoka dospevaju u srce, a odatle u mali krvotok, gde zapuše jednu ili više arterija pluća. [1] Epidemiologija[sr.wikipedia.org]
Raspodela pola
Raspodela godina

Patofiziologija

 • Opšta patofiziologija. Medicinska knjiga, Beograd 1986;233. Arambašić M. Embolija. U: Arambašić M (uredn.). Opšta patologija. Dečje novine, Beograd 1986;68-72 Schulz, F., Truebner, K. and Hildebrand, E. (1996).[sr.wikipedia.org]
 • Opšta patofiziologija. Medicinska knjiga, Beograd 1986;233. 6,0 6,1 Slobodan NIKOLIĆ, Jelena MICIĆ, Slobodan SAVIĆ, MASNA EMBOLIJA U FORENZIČKOJ PATOLOGIJI. SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO. BIBLID 0370 [1] Schulz F, Truebner K, Hildebrand E.[sr.wikipedia.org]

Prevencija

 • U skladu sa ozbiljnošću prognoze, optimalna strategija za prevenciju PE jeste rano prepoznavanje bolesnika sa rizikom od duboke venske tromboze i sprovođenje odgovarajućeg profilaktičkog lečenja. [4] [10] Vidi još [ uredi ] Masna embolija pluća Tromboza[sr.wikipedia.org]
 • Od posebnog je značaja studija o masnoj emboliji iz 1968, u kojoj se, pored etioloških i patofizioloških problema, razmatraju i pitanja lečenja, dijagnostike i prevencije posttraumske masne embolije [9].[sr.wikipedia.org]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!