Edit concept Question Editor Create issue ticket

Entropion oka


Klinička slika

  • U faktori rizika za nastanak entropije očnog kapka i trepavice spadaju: Starenje Prethodne opekotine ili ožiljna tkiva Trahom Simptomi koji dominiraju kliničkom slikom, nastaju usled trenja trepavica i spoljašnjeg očnog kapka o površinu oka, i najčeće[sr.wikipedia.org]
Asimptomatska

Lečenje

  • […] vidu: Distihijazu — redak poremećaj koji se definiša kao abnormalni rast trepavica iz otvora Meibomovih žlezda na zadnjoj lameli tarzalne ploče Trahom Trihijazu Veštačke suze i lubrikantna sredstva mogu olakšati simptome entropiona, dok se hirurško lečenje[sr.wikipedia.org]
  • Čuvanje funkcije vida zavisi od veličine i položaja trnja (hitno lečenje je potrebno na njegovoj centralnoj lokaciji). Obično postoji delimičan gubitak vida. Lečenje patologije je moguće uz pomoć hirurške intervencije.[sr.ankleyhealthinsurance.com]

Prevencija

  • Tretman ječma i njegova prevencija se sastoje od nanošenja vrućih kompresija. Izuzetak može biti samo unutrašnji ječam. Otvara ga lekar u kliničkom okruženju.[sr.ankleyhealthinsurance.com]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!