Edit concept Question Editor Create issue ticket

Epigastrična kila


Lečenje

  • Lečenje je operativno i ne odnosi se samo na odstranjenje lipoma, već i na zatvaranje i ojačanje defekta na linei albi, fascijom ili uz primenu sintetičkog materijala (MESH mrežice) u slučaju većeg defekta. Doherty GM, Way LW, editors.[sr.wikipedia.org]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!