Edit concept Question Editor Create issue ticket

Eritropoetska protoporfirija


Klinička slika

Slabost
  • […] oblik - u urinu -ALA i PBG Diferencijacija porfirija - na osnovu ekskrecije porfirina u urinu i fecesu - na osnovu ekskrecije porfirinskih prekurzora u urinu 16 Simptomi akutnog napada - Bol u abdomenu, munina, povraanje- Parastezija - poremeaj ula- Slabost[pdfslide.net]
Fotosenzitivnost
  • ) porfirije Nasledna eritropoetska protoporfirijanedostatak enzima ferohelataze Simptomi- nagomilavanje porfirina- jaka fotosenzitivnost- kone reakcije (48 h)- zatita pomou -karotena- pojava oboljenja jetre i unih puteva 621 Sekundarne - steene porfirije[pdfslide.net]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!