Edit concept Question Editor Create issue ticket

Familijarni izolovani hiperparatiroidizam


Dijagnostika

  • Molekularna dijagnostika Hepatitis C virusa. Diplomski rad. Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2008. (M104 2) Gemović Branislava. Analiza primarne strukture proteina hemaglutinina 1 influence virusa H6N1 izolovanih u 2008. godini.[textarchive.ru]

Lečenje

  • Istovremeno je praćen i efekat antibiotskog tretmana u lečenju ove bolesti. Rezultat ovog istraživanja je nova preporuka o načinu lečenja reaktivnih artritisa kod ljudi (rad 15).[textarchive.ru]

Prognoza

  • Rezultati su pokazali da je prisustvo mutacija K – ras genu u tumorskom tkivu u korelaciji sa lošijom prognozom kod bolesnika sa KK.[textarchive.ru]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!