Edit concept Question Editor Create issue ticket

Familijarni multinodularna struma


Klinička slika

Metroragija
  • ) • Fistule koje zahvaćaju ženski spolni sustav (Vezikovaginalna fistula, Rektovaginalna fistula) • Cista ovarija • Tumor jajnika, Malpozicija maternice • Hematometra • Leukoreja • menstruacija (Amenoreja, Oligomenoreja, Menoragija, Menometroragija, Metroragija[inexamad.cf]
Amenoreja
  • (Adenomioza) • Vaginalni prolaps (Cistokela, Rektokela) • Fistule koje zahvaćaju ženski spolni sustav (Vezikovaginalna fistula, Rektovaginalna fistula) • Cista ovarija • Tumor jajnika, Malpozicija maternice • Hematometra • Leukoreja • menstruacija (Amenoreja[inexamad.cf]
Distonija
  • […] bulbarna paraliza, Pseudobulbarna paraliza, PLS)Parkinsonova bolest - Neuroleptički maligni sindrom - Postencefalitički parkinsonizam - Neurodegeneration povezana sa pantotenat kinazom - Progresivna supranuklearna paraliza - Striatonigralna degeneracija - Distonija[inexamad.cf]
Vrtoglavica
  • Analgoantipiretici • Antimigrenici • Antiepileptici • Antiparkinsonici • Antipsihotici • Anksioloitici • Hipnotici i sedativi • Antidepresivi • Psihostimulansi • Amfetamini • MDMA • Lijekovi protiv demencije • Lijekovi za liječenje ovisnosti • Lijekovi protiv vrtoglavice[inexamad.cf]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!