Edit concept Question Editor Create issue ticket

Fetalni poremećaj


Dijagnostika

  • Opis Ultrasonografija fetalnih anomalija – klinički principi i praksa je najnoviji priručnik u oblasti prenatalne dijagnostike.[salonknjiga.rs]
  • Projekat: „Razvijanje regionalnog prekograničnog sistema dijagnostičkih centara za prenatalnu dijagnostiku fetalnih malformacija na području Temišvara i Vršca”[sr.wikipedia.org]

Lečenje

  • Zbrinjavanje takvih stanja često je odličan prim multidisciplinarne saradnje stručnjaka raznih oblasti medicine, jer samo koordinacija neonatologa, radiologa, anesteziologa i dečjeg hirurg može da rezultuje uspešnim lečenjem.[sr.wikipedia.org]

Prognoza

  • Hromozomopatije su čest razlog nepovoljne perinatalne prognoze: kod Daunovog (Down) sindroma u 50 odsto, Patauovog (Patau) sindroma u 90 odsto i Edvardsovog (Edwards) sindroma kod svih fetusa.[salonknjiga.rs]

Etiologija

  • Brojna saznanja o etiologiji i patofiziologiji kongenitalnih anomalija, kao i tehnološki napredak, doveli su do primene novih metoda u dijagnostici i terapiji urođenih poremećaja ploda. [4] Etiologija [ uredi ] Prema etiologij kongenitalne anomalije se[sr.wikipedia.org]

Epidemiologija

  • Epidemiologija [ uredi ] Od poznatih uzroka genetički faktori su najzastupljeniji (15 - 25%), dok je samo manji broj kongenitalnih anomalija uzrokovan faktorima sredine kao što su majčina izloženost teratogenim agensima, uključujući lekove i infekcije[sr.wikipedia.org]
Raspodela pola
Raspodela godina

Patofiziologija

  • Brojna saznanja o etiologiji i patofiziologiji kongenitalnih anomalija, kao i tehnološki napredak, doveli su do primene novih metoda u dijagnostici i terapiji urođenih poremećaja ploda. [4] Etiologija [ uredi ] Prema etiologij kongenitalne anomalije se[sr.wikipedia.org]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!