Edit concept Question Editor Create issue ticket

Filadelfija hromozom negativna hronična mijeloidna leukemija


Lečenje

  • Povišeni nivo ekspresije ovog proteina bi mogao da predstavlja negativan prognostički parametar u lečenju HGL.[doctiktak.com]

Prognoza

  • Hromozomske aberacije koje uključuju i c-myc onkogen uočene su kod mnogih tumora i leukemija i često su povezane sa lošijom prognozom 25.[doctiktak.com]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!