Edit concept Question Editor Create issue ticket

Fokalna distonija


Klinička slika

  • slika, ali nije ispitivan (deceased). b Verovatno aficiran (negativan CT, 30 Mapiranje gena određivanje mesta tj. pozicije u genomu 31 Mapiranje gena određivanje mesta tj. pozicije u genomu 14q13-21 32 33 34 Gen kandidat….[slideplayer.com]

Lečenje

  • Cilj ovog istraživanja bio je predstavljanje našeg iskustva sa BT tipa A u lečenju različitih formi fokalnih distonija. Metode.[scindeks.ceon.rs]

Epidemiologija

  • Center of Serbia, Belgrade b Clinic for Neurology, Clinical Center of Montenegro, Podgorica, Montenegro c Clinic for Neurology, Clinical Center of Serbia, Belgrade Faculty of Medicine, Belgrade d Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za epidemiologiju[scindeks.ceon.rs]
Raspodela pola
Raspodela godina

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!