Edit concept Question Editor Create issue ticket

Fraktura


Klinička slika

  • slikom dominirajućeg bolnog edem, i radiološkim promenama u obliku blaga fisura sa perifokalnim periostalnim kalusom.[sr.wikipedia.org]
Fraktura
  • Prelom ili fraktura kosti (lat. fractura) je udružena mehanička povreda koja se karakteriše oštećenjem mekih tkiva, prekidom kontinuiteta kosti (lat. fractura osseum) ili hrskavice (lat. fractura cartilaginis) koji nastaje delovanjem spoljašnje sile,[sr.wikipedia.org]

Lečenje

  • (metode) lečenja preloma, konzervativni i operativni (hirurški) način lečenja.[sr.wikipedia.org]

Etiologija

  • […] preloma: Pri određivanju vrste preloma u dijagnostisci se koristi; klasifikacija preloma prema AO grupi zavisno od stanja kože, položaj linije preloma, oštećenje krvnih sudova i živaca, oštećenje mišića i tetiva.Pri razmatranju vrste preloma važna je i etiologija[sr.wikipedia.org]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!