Edit concept Question Editor Create issue ticket

Fraktura humerusa


Klinička slika

  • Dijagnostika preloma [ uredi ] Dijagnoza preloma postavlja se na osnovu; Anamneze i istorije bolesti, Objektivnog (fizikalnog) pregleda bolesnika Kliničke slike Radiološke dijagnostike.[sr.wikipedia.org]

Dijagnostika

  • Dijagnostika preloma [ uredi ] Dijagnoza preloma postavlja se na osnovu; Anamneze i istorije bolesti, Objektivnog (fizikalnog) pregleda bolesnika Kliničke slike Radiološke dijagnostike.[sr.wikipedia.org]

Etiologija

  • Pri razmatranju vrste preloma važna je i etiologija oštećenja i intenzitet kinetičke energije koja je uzrokovala prelom.[sr.wikipedia.org]

Epidemiologija

  • Epidemiologija [ uredi ] Progresivno uvećavanje traumatizma poslednjih 50 godina dovodi do pojave savremene epidemije preloma.[sr.wikipedia.org]
Raspodela pola
Raspodela godina

Patofiziologija

  • Rezanje; Patofiziologija teških i rizičnih preloma [ uredi ] Kao posledica teških preloma mogu da nastanu sledeće komplikacije: ishemija okolnih meki tkiva, kompartment sindrom, infekcije [13].[sr.wikipedia.org]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!