Edit concept Question Editor Create issue ticket

Fraktura vilice


Klinička slika

  • Dijagnoza [ uredi ] Dijagnoza iščašenja zgloba postavlja se na osnovu: anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, rendgenografije, na kojoj se vidi dislokacija kostiju i veoma često, oštećenje koštanog tkiva u vidu koštane infrakcije na mestu pripoja[sr.wikipedia.org]

Lečenje

  • Sistem lečenja pacijenata sa traumom lica treba da obuhvati sistematsko ispitivanje dugoročnih rezultata lečenja.[sr.iliveok.com]
  • Od momenta povrede i nameštanja zgloba lečenje u proseku traje od 3-6 nedelja kako bi ligamenti i zglobna kapsula potpuno zarasli.[sr.wikipedia.org]

Prevencija

  • Prevencija [ uredi ] U toku brojnih radnih i sportskih aktivnosti, koje dejstvom mehaničke sile mogu izazvati dislokaciju gležanja i drugih zglobova donjih udova, upotrebljavati odgovarajuću namensku zaštitnu obuću, fiksacione zavoje, samolepljive trake[sr.wikipedia.org]
  • Stoga napori treba usmeriti pre svega na zaustavljanje krvarenja, prevenciju asfiksije i šok.[sr.iliveok.com]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!