Edit concept Question Editor Create issue ticket

Galaktozemija


Klinička slika

 • Klinička slika [ uredi ] Bolest se manifestuje: slepilom ; telesnim i mentalnim oštećenjima; prestankom rada jetre moguć je i smrtni ishod. Bolest se ispoljava posle uzimanja mleka koje sadrži laktozu.[sr.wikipedia.org]
Povraćanje
 • Prvo se javljaju akutni poremećaji, povraćanje i proliv, zatim slabo napredovanje, žutica sa nekonjugovanom hiperbilirubinemijom i hemoliza, a posle toga hepatomegalija (uvećanje jetre), ciroza, katarakta i mentalna retardacija.[sr.wikipedia.org]
 • Manifestacije U teškim protoka galaktozemija na svakomprijem mleka razvijaju povraćanje, proliv, smanjuje telesnu težinu brzo.[sr.mymedinform.com]
 • Posle hranjenja, oni pate od teške povraćanja, a ponekad i dijareje. Stanje pacijenata brzo pogoršava usled povećanja jetre, slezine, ascitesa (stanje u kojem tečnost se akumulira u abdominalnoj šupljini).[sr.womanuntamed.com]
 • Razvoj povraćanje, hepatomegalija, nisku fizički razvoj, pospanost, dijareja i sepsa (obično izazvan Escherichia coii), kao i oboljenja bubrega (npr Proteus pa dence, aminoacidurija, Fankonijeva sindrom) koja dovodi do metaboličke acidoze i edema.[sr.iliveok.com]
Dijareja
 • Posle hranjenja, oni pate od teške povraćanja, a ponekad i dijareje. Stanje pacijenata brzo pogoršava usled povećanja jetre, slezine, ascitesa (stanje u kojem tečnost se akumulira u abdominalnoj šupljini).[sr.womanuntamed.com]
 • Razvoj povraćanje, hepatomegalija, nisku fizički razvoj, pospanost, dijareja i sepsa (obično izazvan Escherichia coii), kao i oboljenja bubrega (npr Proteus pa dence, aminoacidurija, Fankonijeva sindrom) koja dovodi do metaboličke acidoze i edema.[sr.iliveok.com]
Netolerancija na laktozu
 • U najmanju sumnju netolerancije na laktozu novorođenčeta prenosi na niskom-laktozu mešavinu ekstrakta slada sve dok se dijagnoza konačno uklonjena ili isporučena.[sr.mymedinform.com]
Žutica
 • Prvo se javljaju akutni poremećaji, povraćanje i proliv, zatim slabo napredovanje, žutica sa nekonjugovanom hiperbilirubinemijom i hemoliza, a posle toga hepatomegalija (uvećanje jetre), ciroza, katarakta i mentalna retardacija.[sr.wikipedia.org]
 • Skoro uvek postoji žutica, ali njeni simptomi može odvijati, kao u fiziološkom žutice, u roku od 2-3 nedelje nakon rođenja, i može se skladištiti do 8 meseci. Jetra se postepeno povećava i može da dostigne velike veličine.[sr.mymedinform.com]
 • Njihovo apatičko ponašanje, zapaženo iz dalekog dijela, je zbog teškog unutrašnjeg stanja - povećavaju jetru, razvijaju žuticu i akumuliraju tečnost u tkivima.[sr.womanuntamed.com]
 • Odojčad razvijaju anoreksiju i žuticu u roku od nekoliko dana ili nedelja korišćenja majčinog mleka ili mešavine laktoze sadrže.[sr.iliveok.com]
Hepatomegalija
 • Prvo se javljaju akutni poremećaji, povraćanje i proliv, zatim slabo napredovanje, žutica sa nekonjugovanom hiperbilirubinemijom i hemoliza, a posle toga hepatomegalija (uvećanje jetre), ciroza, katarakta i mentalna retardacija.[sr.wikipedia.org]
 • Razvoj povraćanje, hepatomegalija, nisku fizički razvoj, pospanost, dijareja i sepsa (obično izazvan Escherichia coii), kao i oboljenja bubrega (npr Proteus pa dence, aminoacidurija, Fankonijeva sindrom) koja dovodi do metaboličke acidoze i edema.[sr.iliveok.com]

Lečenje

 • Lečenje galaktozemije - stroga ishrana Osnova lečenja bolesne dece je ishrana bez mleka.[sr.womanuntamed.com]
 • Prognoza fizičkog razvoja obično je povoljna u lečenju, ali rezultati verbalnih i neverbalnih testova za inteligenciju često su smanjeni. ICD-10 kod E74.2 Poremećaji metabolizma galaktoze.[sr.iliveok.com]
 • Lečenje se sprovodi u roku od 3 godine posebnaishrana u kojoj galaktoza odsutna. Složenost nutritivne terapije je da majčino mleko oduzme dete padne sa novorođeno perioda, odnosno pre pojave prvih simptoma.[sr.mymedinform.com]

Prognoza

 • Prognoza u akutnim tokomnepovoljna: smrt može doći ubrzo nakon rođenja iz iscrpljivanja (kakeksije) i ciroze jetre. Ako je dete još uvek živ, on je razvio slepila zbog katarakte i demencije, smrt se javlja u roku od nekoliko meseci od ciroze jetre.[sr.mymedinform.com]
 • Prognoza fizičkog razvoja obično je povoljna u lečenju, ali rezultati verbalnih i neverbalnih testova za inteligenciju često su smanjeni. ICD-10 kod E74.2 Poremećaji metabolizma galaktoze.[sr.iliveok.com]

Epidemiologija

 • Epidemiologija galaktozemije Galaktozemija, tip I - panetski bolest, frekvencija u evropskim zemljama je u proseku 1 na 40 000 živorođenih. Galaktozemija, tip II - u Evropi, učestalost bolesti je 1 na 150 000 živorođenih.[sr.iliveok.com]
Raspodela pola
Raspodela godina

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!