Edit concept Question Editor Create issue ticket

Hepatična encefalopatija


Etiologija

  • U sprovođenim studijama, uglavnom je ispitivan uticaj etiologije i težine bolesti na HRQoL. Od sociodemografskih i kliničkih karakteristika evaluiran je uticaj pola, starosti, ascitesa, hepatične encefalopatije, depresije, anksioznosti i zamora.[nardus.mpn.gov.rs]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!