Edit concept Question Editor Create issue ticket

Hereditarna deficijencija antitrombina tipa 1


Klinička slika

Tromboza
  • Referentni interval: Mj. jedinica Do kraja života: M: do 0,50 Ž: do 0,50 MJ: mg/L FEU Kliničko značenje Povišeno: Venska tromboembolija: duboka venska tromboza (DVT), plućna embolija (PE), DIK, sepsa, trombolitička terapija, zloćudne bolesti, opekline[klinkemija.kbcsm.hr]

Etiologija

  • Referentni interval: Mj. jedinica Do kraja života: 0.5% NaCl: 0-6 % hemolize 0.3% NaCl: 100 % hemolize MJ: opisni nalaz Kliničko značenje Povišeno: Pojačana otpornost eritrocita: nakon splenektomije, oštećenja jetrenog parenhima različite etiologije,[klinkemija.kbcsm.hr]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!