Edit concept Question Editor Create issue ticket

Hiperfenilalaninemija


Klinička slika

Epilepsija
  • Q 999 52 Neuromyelitis optica (Devic) G360 53 Neuropatija sa neuromiotonijom G60 54 Pelizeus Merzbaherov sindrom E75.2 55 Perizestanka kloaka Q437 56 Primarna hiperinzulinska hipoglikemija E16.1 57 Progresivna mioklona epilepsija G40 58 Rett sy F84.2[savezzarijetke.rs]
Konvulzija
  • […] dovodi do pigmentacije i problema sa zglobovima kasnije u ivotu www.DNAplus.rs STUDIJE SLUAJA Sluaj br. 19 Bebe starije od mesec dana DNA PLUS Kliniki detalji: 8m/ Roena u terminu Teina na roenju- 2kg Tahipnea Povradanje Dehidracija Pospanost 1 epizoda konvulzija[dokumen.tips]

Etiologija

  • Merzbaherov sindrom E75.2 55 Perizestanka kloaka Q437 56 Primarna hiperinzulinska hipoglikemija E16.1 57 Progresivna mioklona epilepsija G40 58 Rett sy F84.2 59 Rijetko nasljedno oboljenje sa mentalnom zaostalosti i razvojnim anomalijama (neutvrđena etiologija[savezzarijetke.rs]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!