Edit concept Question Editor Create issue ticket

Hipertrigliceridemija


Klinička slika

Hepatosplenomegalija
  • Dažna hepatosplenomegalija, kartais tinklainės lipemija (balkšvos kraujagyslės). Šeiminė disbetalipoproteinemija. Vyrauja trigliceridai, dažnis 1:5 000. Šeiminė chilomikronemija ir šeiminė hipoalfalipoproteinemija – ypač retos formos.[sindromas.lt]

Epidemiologija

  • Dislipidemijų epidemiologija Kai kurių medžiagų koncentracija serume maždaug panaši viso pasaulio žmonėms (gliukozės, natrio, kt.), tačiau cholesterolio koncentracija populiacijose gana skirtinga.[sindromas.lt]
Raspodela pola
Raspodela godina

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!