Edit concept Question Editor Create issue ticket

Hipertrofija dojke


Dijagnostika

  • Dijagnostika genetskih bolesti. Termička i radijaciona oštećenja. Patologija proteinske i energetske malnutricije. Morfološke promene kod deficita vitamina i elementa u tragu. Morfološke promene kod gojaznosti.[mfub.rs]

Prognoza

  • Zadaci i značaj patologije u dijagnostici, terapiji i prognozi bolesti. 2. Patologija ćelije i međućelijskih struktura - 6 časova Uzroci oštećenja ćelija. Mehanizam ćelijskog oštećenja. Ultrastrukturne promene oštećene i mrtve ćelije. Apoptoza.[mfub.rs]

Etiologija

  • Limfomi: etiologija, patogeneza, klinički znaci, određivanje stadijuma. Non Hodgkin limfomi: klasifikacija i glavne karakteristike B ćelijskih limfoma. Klasifikacija i glavne karakteristike T/NK ćelijskih limfoma.[mfub.rs]

Epidemiologija

  • Tumorska epidemiologija. Biologija tumorskog rasta: tumorski rast i angiogeneza, molekularna osnova metastaza, gradiranje i određivanje stadijuma.[mfub.rs]
Raspodela pola
Raspodela godina

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!