Edit concept Question Editor Create issue ticket

Hipervolemija


Klinička slika

Anemija
  • […] hipoproteinska dijeta; II) azotemija  GFR  30ml/min ; 1. poliurija i nocturija; 2. zamor, malaxalost 3. glavobolja, 4. pospanost, insomnia 5. impotencija, amenoreja, meno-metroragije, ginekomastia; 6. anemija  eritropoetin i ψ met.[docsity.com]

Lečenje

  • Kada on ne funkcioniše, mora se obezbediti adekvatan način postizanja ravnoteže u organizmu, lečenjem sa metodama za nadoknadnu bubrežnih funkcija.. DiaBloG – ST.[dijaliza.wordpress.com]

Prevencija

  •  resorpcija Na i koncentrovanja mokraće; Oporavak 4 nedelje – 12 meseci; Lab: Osmol: 350mOsmol/L; Na  50mmol/L (FENa  1%); urea u urinu  150mmol/L; Thp: I) početna faza: 1) nadoknada tečnosti NaCl -0.9% inf; manitol i furosemid (prevencija nastanka[docsity.com]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!