Edit concept Question Editor Create issue ticket

Hiponatremija


Klinička slika

Povraćanje
 • Značajnije promene osmolarnosti se manifestiraju u živčanim ćelijama mozga, pojavom mučnine, povraćanjem, glavoboljom, a pogoršanje može dovesti da konvulzija, pa i do kome.[sr.wikipedia.org]
 • Povraćanje, dijareja ili smanjen unos hrane su novi fizikalni znaci koji razlikuju hipovolemiju od euvolemije. Fizikalni znaci hipervolemije uključuju i edem, ascites, kao i distendirane vene vrata.[sr.wikipedia.org]
Mučnina
 • Značajnije promene osmolarnosti se manifestiraju u živčanim ćelijama mozga, pojavom mučnine, povraćanjem, glavoboljom, a pogoršanje može dovesti da konvulzija, pa i do kome.[sr.wikipedia.org]
 • Značajnije promene osmolarnosti se manifestiraju u živčanim ćelijama mozga, pojavom mučnine, povraćanjem, glavoboljom, a pogoršanje može dovesti da konvulzija, pa i do kome. [4] Dijagnoza [ uredi ] Anamneza Fizikalni pregled Fiziklani pregled ne treba[sr.wikipedia.org]
Konvulzija
 • Značajnije promene osmolarnosti se manifestiraju u živčanim ćelijama mozga, pojavom mučnine, povraćanjem, glavoboljom, a pogoršanje može dovesti da konvulzija, pa i do kome.[sr.wikipedia.org]
 • Značajnije promene osmolarnosti se manifestiraju u živčanim ćelijama mozga, pojavom mučnine, povraćanjem, glavoboljom, a pogoršanje može dovesti da konvulzija, pa i do kome. [4] Dijagnoza [ uredi ] Anamneza Fizikalni pregled Fiziklani pregled ne treba[sr.wikipedia.org]
Hipotenzija
 • Anamneza Fizikalni pregledFiziklani pregled ne treba usmeriti samo na nerološki pregled već ga treba prožiriti i na procenu stepena hidriranosti kože i sluzokoće pacijenta (tahikardija, ortostatska hipotenzija, suve mukozne membrane, smanjen turgor kože[sr.wikipedia.org]
 • […] konvulzija, pa i do kome. [4] Dijagnoza [ uredi ] Anamneza Fizikalni pregled Fiziklani pregled ne treba usmeriti samo na nerološki pregled već ga treba prožiriti i na procenu stepena hidriranosti kože i sluzokoće pacijenta (tahikardija, ortostatska hipotenzija[sr.wikipedia.org]
 • Pol Arch Med Wewn. 2007;(8): 16 Plazmos osmosinis slėgis Diagnostika Hiponatremija 136 mmol/l Plazmos osmosinis slėgis 300 mOsm/kg 280 mOsm/kg Hiperglikemija Anamnezė Objektyvus ištyrimas Troškulys Edemų (-) Odos turgoras Tachikardija Hipotenzija Edemos[slideplayer.com]
Ortostatska hipotenzija
 • Anamneza Fizikalni pregledFiziklani pregled ne treba usmeriti samo na nerološki pregled već ga treba prožiriti i na procenu stepena hidriranosti kože i sluzokoće pacijenta (tahikardija, ortostatska hipotenzija, suve mukozne membrane, smanjen turgor kože[sr.wikipedia.org]
 • hipotenzija, suve mukozne membrane, smanjen turgor kože i uvučene oči su znaci dehidriranosti tj hipovolemije).[sr.wikipedia.org]

Epidemiologija

 • Vrlo često je poremećaj koncentracije natrijuma ujedno i poremećaj osmolarnosti plazme. [2] Normalne vrednosti koncetracije natrijuma u krvi odraslih su između 137 i 146 mmol/L. [1] Epidemiologija [ uredi ] Morbiditet i mortalitet U zavisnosti od kriterijuma[sr.wikipedia.org]
Raspodela pola
Raspodela godina

Patofiziologija

 • Clin Therapeutics. 2007;29(2): 11 Hipervoleminės hiponatremijos patofiziologija sergant ŠN Hiponatremijos sergant ŠN vienas pagrindinių patogenezės veiksnių yra ADH sekrecijos padidėjimas.[slideplayer.com]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!