Edit concept Question Editor Create issue ticket

Hipoosmolalnost


Klinička slika

Ulkus
  • .: mineralizacija (osteomalacija – samo etidronat), GIT (ulkus ezofagusa) Prof. Z. Todorović - Hormoni DM – Ciljevi lečenja • Normalizacija glikemije i • Prevencija pojave kasnih komplikacija www.belimantil.info FARMAKOLOGIJA HORMONA Prof.[docsity.com]

Dijagnostika

  • Todorovic - Farmakologija hormona HORMONI – lekovi Uloge  supstituciona terapija (hormonski deficit)  supresivna terapija (modifikacija poremećene ili normalne funkcije - kontracepcija)  dijagnostika (analiza funkcionalnog integriteta endokrinih kontrolnih[docsity.com]

Lečenje

  • […] hipoparatireoidizma • Prevencija i lečenje osteoporoze www.belimantil.info 15 Prof.[docsity.com]

Prevencija

  • Todorović - Hormoni DM – Ciljevi lečenja • Normalizacija glikemije i • Prevencija pojave kasnih komplikacija www.belimantil.info FARMAKOLOGIJA HORMONA Prof. Zoran Todorović www.belimantil.info Prof. Z.[docsity.com]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!