Edit concept Question Editor Create issue ticket

Hipovolemija


Klinička slika

  • Na kraju sve ovo pojačava sekreciju antidiuretskog hormona i aldosterona. [4] Klinička slika [ uredi ] Kliničku sliku kod bolesnika u šoku karakteriše sledeća simptomatologija koja se manifestuje u nekoliko faza; [4] Faza šoka Gubitak krvi Znaci i simptomi[sr.wikipedia.org]
Oligurija
  • […] prestanak suženje krvnih sudova (popušta vazokonstrikcija) Treća faza-rana dekompenzacija 15-30 % (1.500-2.000 cm³) Somnolencija Ubrzano disanje (tahipnea 30 respiracija u minuti) Ubrzan rad srca ( 120 otkucaja u minuti) Smanjeno izlučivanje mokraće (oligurija[sr.wikipedia.org]
Hipotenzija
  • VREDNOSTI Feohromocitom, Paraganglion, Neuroblastom Stres, Hipovolemija, Deficit tireoidnih hormona, Dejstvo lekova (alfa i beta adrenergicki blokatori, vazodilatatori, teofilin povecavaju nivo Norepinefrina) UZROCI SNIŽENIH VREDNOSTI Idiopatska posturalna hipotenzija[dialab.rs]
  • Izražena hipotenzija Diureza (ml/h) 30 20-30 10-20 0-10 Mentalni status Poremećen Anksioznost Agresivnost Nesvestica Konvulzije Latergija Gubitak svesti Terapija [ uredi ] Glavni članak: Šok Sa reanimacionijom kod hipovemijskog šoka treba započeti što[sr.wikipedia.org]
Tahikardija
  • […] sa slabim pulsnim talasom) Teška hipotenzija ( mmHg ) Nepravilan rad srca Koma Napomena : smanjena prokrvljenost srca i mozga Dijagnoza [ uredi ] Dijagnoza hipovolemijskoh šoka se postavlja na osnovu; [4] Kliničkih simptoma U kojima dominira; tahikardija[sr.wikipedia.org]

Dijagnostika

  • Kalušević, Monografija: Šok, patogeneza, klinička slika i klinički znaci, dijagnostika, klasifikacija i terapija, Medicinski fakultet Banja luka, Banja luka 2004.[sr.wikipedia.org]

Lečenje

  • […] udruženih povreda i njihovih komplikacija, Lečenje infekcije i kontaminacije opekotina i rana, Dijagnostika i lečenje prethodno postojećih bolesti, (dijabetes i kardiovaskularne bolesti). [4] [6] [1] Vidi još [ uredi ] Šok Kardiogeni šok Opstruktivni[sr.wikipedia.org]

Etiologija

  • Mogući mehanizam je oštećenje mikrocirkulacije sluznice želuca prilikom šoka, a ona time postaje osetljivija na dejstvo hlorovodonične kiseline (HCl) ETIOLOGIJA : šok (hipovolemija, ishemija sluznice) opekotine, sepse operacije, tumori mozga, traume nadražaj[svetmedicine.com]
  • […] miokarda, hemoragija, toksini, kraš povrede, opekotine), angažuje ceo organizam i niz kompenzatornih akcija koje, više ili manje svrsishodno, imaju zadatak da uspostave poremećenu biološku ravnotežu i vrate organizam u njegovo prvobitno stanje... [2] Etiologija[sr.wikipedia.org]

Patofiziologija

  • Relativna hipovolemija Anafilaksa Sepsa Vazodilatatorni klekovi Neuroaksijalni blokovi (spinalni ili epiduralni) Patofiziologija [ uredi ] Hemodinamske i biohemijske promene koje se dešavaju zbog gubitka volumena u cirkulaciji umnogome zavise od; [3][sr.wikipedia.org]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!