Edit concept Question Editor Create issue ticket

Homocistinurija bez metilmalonske acidurije tip cbIG


Klinička slika

Homonimna hemianopsija
  • hemianopsija, Kvadrantanopsija ) - Poremećaji kolornog vida ( Diskromatopsije ) - Noćna sljepoća - Sljepoća - Entopsija - Amaurosis fugax Zjenica Anizokorija - Argyll-Robertsonova zjenica - Marcus-Gunnova zjenica / Marcus-Gunnov fenomen - Adieov sindrom[hr.wikipedia.org]
  • hemianopsija, Kvadrantanopsija) - Poremećaji kolornog vida (Diskromatopsije) - Noćna sljepoća - Sljepoća - Entopsija - Amaurosis fugax Srčani blokovi: AV block (Prvi stupanj, Drugi stupanj, Treći stupanj) • Blokovi grana (Lijevi, Desni) • Bifascikularni[inexamad.cf]
Ataksija
  • ( Friedreichova ataksija, Ataksija teleangiektazija, Hereditarna spastična paraplegija ) Spinalna mišićna atrofija : Werdnig-Hoffmanova bolest - Kugelberg-Welanderova bolest - Fazio Londeov sindrom - Bolest motornog neurona ( Amiotrofična lateralna skleroza[hr.wikipedia.org]
  • (Friedreichova ataksija, Ataksija teleangiektazija, Hereditarna spastična paraplegija) Spinalna mišićna atrofija: Werdnig-Hoffmanova bolest - Kugelberg-Welanderova bolest - Fazio Londeov sindrom - Bolest motornog neurona (Amiotrofična lateralna skleroza[inexamad.cf]
Nistagmus
  • Poremećaji kolornog vida ( Diskromatopsije ) - Noćna sljepoća - Sljepoća - Entopsija - Amaurosis fugax Zjenica Anizokorija - Argyll-Robertsonova zjenica - Marcus-Gunnova zjenica / Marcus-Gunnov fenomen - Adieov sindrom Parazitoze oka Onhocerciaza Ostale Nistagmus[hr.wikipedia.org]
Poremećaj ponašanja
  • ponašanja Organski i simptomatski mentalni poremećaji Demencija ( Alzheimerova bolest, Multi-infarktna demencija, Pickova bolest, Creutzfeldt-Jakobova bolest, Huntingtonova bolest, Parkinsonova bolest, Demencija u AIDS-u ) - Delirij - Postkonkuzivni[hr.wikipedia.org]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!