Edit concept Question Editor Create issue ticket

Horioretinitis


Klinička slika

Zamagljen vid

Dijagnostika

  • […] uveitis, skleritis, keratitis, iritis), sistemske imunske bolezni (sarkoidoza, temporalni arteritis), proliferativne spremembe v orbiti (endokrina oftalmopatija, psevdotumor), simpatina oftalmija, Retina i Uvea centar je subspecijalistiki centar za dijagnostiku[tocarlhal.ml]

Lečenje

  • [ uredi ] Prognoza je dobra kada se brzo postavi dijagnoza i započne lečenje, ali kod nelečenih može dovesti do ozbiljnih komplikacija kao što su katarakta, glaukom, edem retine ili trajni gubitak vida.[sr.wikipedia.org]

Prognoza

  • Intraokularno strano tijelo Juvenilni ksantogranulom Leukemija Maligni melanom Odvajanje mrežnice Retinoblastom Stražnji segment Limfom Maligni melanom Multipla skleroza Sarkom retikularnih stanica Retinitis pigmentosa Retinoblastom Lečenje [ uredi ] Prognoza[sr.wikipedia.org]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!