Edit concept Question Editor Create issue ticket

Hronična eritema migrans


Klinička slika

  • Klinička slika [ uredi ] Lajmska bolest se klinički manifestuje pojavom lokalnog otoka i crvenila ( lat. erythema migrans ) na mestu uboda i to 3-32 dana nakon incidenta. Lokalno crvenilo je toplo i uglavnom nije bolno.[sr.wikipedia.org]
Eritema
  • Grupa Oboljenje Etiopatogeneza Klinicka slika Predilekciona mesta Dijagnoza Lecenje Reaktivni eritemi Urticaria Idiopatske, AI, fizički faktori Akutna( Hronična Angioedem (Quincke) Histamin I ostali dovode do VD, propustljivosti ks, pruritusa Edem derma[docsity.com]
Egzantema
  • […] žena i dece na ekst. strana ekstremiteta i glutelanoj regiji Pri vitropresiji iščezava Osnovno oboljenje (arterioskleroza, kolagene bolesti, okluzivne bolesti, antifosfolipidni sy, tromboza, trombocitopenije, spontani abortusi) Toksicni i alergijski egzantemi[docsity.com]

Lečenje

  • Bez ožiljka Pretibijalno Plavo-ljubičasto u žućkasto Septalni panikulitis Ležanje, salicilati, NSAIL Lečenje osnovnog oboljenja Vasculitis nodularis Hronično Kod osoba sa cirkulatornim por.[docsity.com]

Etiologija

  • Etiologija [ uredi ] Rezervoari ove bakterije su krpelji, glodari, jeleni i dr.[sr.wikipedia.org]
  • […] antikardiolipinska SE, RF, LBT Ara kriterijumi Samo koža: antimalarrici, KS bubreg,CNS: visoke doze KS, azatioprin, ciklofosfamid, pulsna th (metilprednizolon, plazmafereza) fotoprotekcija Sclerodermia systemica (ScS) Multisistemsko oboljenje nepoznate etiologije[docsity.com]

Epidemiologija

  • Epidemiologija [ uredi ] Lajmska bolest je otkrivena 1975. godine u gradu Lajm ( Konektikat, SAD ) povodom epidemične pojave juvinalnog artritisa, a 1981.[sr.wikipedia.org]
Raspodela pola
Raspodela godina

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!