Edit concept Question Editor Create issue ticket

Hronična limfocitna leukemija


Klinička slika

 • Akutna leukemija – dijagnostika Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničke slike i fizikalnog nalaza lekara i laboratorijskih analiza.[prirodnoizdravo.com]
Anemija
 • U sklopu lečenja se može sprovesti splenoktomija (hirurško uklanjanje slezine) što ne menja tok bolesti, ali je indikovano kod bolesnika sa hipersplenizmom, autoimunom hemoliznom anemijom i trombocitopenijom koje ne reaguju na date lekove.[sr.wikipedia.org]
 • Anemija – javljaju se slabost, umor i bledilo kože.[prirodnoizdravo.com]
Malaksalost
 • Aktivni (agresivni) oblik bolesti se inicijalno manifestuje malaksalošću i gubitkom telesne težine, uvećanjem limfnih ćvorova i slezine kao i broja limfocita u krvi, sa razvojem anemije, granulocitopenije, trombocitopenije i učestalih infekcija praćenih[sr.wikipedia.org]
 • Uvećanje jetre i slezine i limfnih sudova – ovi organi brzo bivaju zahvaćeni leukemijom i daju karakteristične simptome mučnine, malaksalosti i težine u stomaku.[prirodnoizdravo.com]
Temperatura
 • […] oblik bolesti se inicijalno manifestuje malaksalošću i gubitkom telesne težine, uvećanjem limfnih ćvorova i slezine kao i broja limfocita u krvi, sa razvojem anemije, granulocitopenije, trombocitopenije i učestalih infekcija praćenih povišenom telesnom temperaturom[sr.wikipedia.org]
 • Visoka temperatura u infekciji se treba shvatiti jako ozbiljno! Vrlo brzo može nastupiti smrt bolesnika.[prirodnoizdravo.com]
Slabost
Umor

Dijagnostika

 • Akutna leukemija – dijagnostika Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničke slike i fizikalnog nalaza lekara i laboratorijskih analiza.[prirodnoizdravo.com]

Lečenje

 • Lečenje se inicijalno vrši hlorambucilom, nakon čega se prelazi na intermitento lečenje.[sr.wikipedia.org]
 • Lečenje hronične leukemije Ukoliko se pacijent oseća dobro i ukoliko je leukemija u početnim stadijumima razvoja, intenzivno lečenje nije potrebno – samo praćenje i uklanjanje simptoma.[prirodnoizdravo.com]

Prognoza

 • Prognoza hronične leukemije Prognoza preživljavanja hronične leukemije zavisi od simptoma i zahvaćenosti limfnih čvorova.[prirodnoizdravo.com]

Prevencija

 • U cilju prevencije, nekada se izvodi i operacija uklanjanja slezine. Krvna slika kod leukemija Krvna slika kod akutnih i hroničnih leukemija može biti odličan pokazatelj uznapredovalosti same bolesti.[prirodnoizdravo.com]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!