Edit concept Question Editor Create issue ticket

IgE Mijelom


Dijagnostika

  • Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi[vasdoktor.com]
  • 10000 Biopsija bubrega (kompletna dijagnostika) 15000 Biopsija jetre (kompletna dijagnostika) 15000 Citoloski uzorci (likvor,iscedak dojke,urin) 1000 Steroidni receptori 6000 Izrada preparata po kalupu 1200 HP - Kolonoskopija 3200 Biopsija PVU 2000 Kiretaza[stadion-medica.rs]
  • 10,000.00 Biopsija bubrega (kompletna dijagnostika) 15,000.00 Biopsija jetre (kompletna dijagnostika) 15,000.00 Citoloski uzorci (likvor,iscedak dojke,urin) 1,000.00 Steroidni receptori 6,000.00 Izrada preparata po kalupu 1,200.00 HP - Kolonoskopija[vasakucazdravlja.rs]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!