Edit concept Question Editor Create issue ticket

Infarkt miokarda


Klinička slika

 • KLINIČKA SLIKA • Bol je ishemijske prirode, anginozan, lokalizovan retrostenalno, u vidu stezanja ili pritiska.[slideshare.net]
 • Klinička slika [ uredi ] Akutni oblik srčanog udara ima dosta specifične simptome, koji su obično toliko izraženi da ne mogu proći nezapaženo. Ipak, treba imati na umu da postoje i atipični oblici bolesti.[sr.wikipedia.org]
Dispneja
 • […] segmentu EKG kod bolesnika sa ishemijskim bolom U zavisnosti od elektrokardiogramskih promena u ranoj fazi srčanog udara, izdvajaju se dve kategorije bolesnika: Bolesnici sa ishemijskim bolom ili njegovim ekvivalentima Kod ovih bolesnika (najčešće sa dispnejom[sr.wikipedia.org]
Malaksalost
 • Širi se ka vratu i donjoj vilici, nekad zrači u levo rame i ruku, traje duže od 15 min • Javlja se i malaksalost, opšta slabost, strah, osećanje skore smrti, znaci šoka, bledilo, hladan znoj, pad TA, nesvestica, kolaps ili sinkopa • Kod polovine pacijenata[slideshare.net]
 • Bol je često praćen slabošću, malaksalošću, znojenjem ponekad povraćanjem i jako izraženim gušenjem.[sr.wikipedia.org]
Umor
 • Drugi simptomi mogu da obuhvataju kratkoću daha, mučninu, osećaj slabosti, hladni znoj, ili osećaj umora. [1] Oko 30% ljudi ima atipične simptome, [2] pri čemu je pojava takvih simptoma češća kod žena. [3] Među onima preko 75 godina starosti, oko 5% je[sr.wikipedia.org]
Jak bol
 • Glavni znaci i simptomi [ uredi ] Najvažniji simptomi infarkta su: produžen i veoma jak bol, stezanje i pritisak u grudima i/ili ispod grudne kosti. Bol često seva u levu ruku, vrat ili vilicu.[sr.wikipedia.org]
Povraćanje
 • Bol je često praćen slabošću, malaksalošću, znojenjem ponekad povraćanjem i jako izraženim gušenjem.[sr.wikipedia.org]
Mučnina
 • Drugi simptomi mogu da obuhvataju kratkoću daha, mučninu, osećaj slabosti, hladni znoj, ili osećaj umora. [1] Oko 30% ljudi ima atipične simptome, [2] pri čemu je pojava takvih simptoma češća kod žena. [3] Među onima preko 75 godina starosti, oko 5% je[sr.wikipedia.org]
Tahikardija
 • […] bolesnika sa koronarnom bolešću, a prethodni srčani udar se nalazi čak kod 75% pacijenata koji su umrli ili preživeli ISS. [19] Električni mehanizmi srčanog zastoja u većini slučajeva su tahiaritmični (fibrilacija srčanih komora i produžena komorska tahikardija[sr.wikipedia.org]
Bol u grudima
 • Glavni simptom koji inicira dijagnozu je bol u grudima, ali se klasifkacija bolesnika zasniva na elektrokardiogramu (EKG).[sr.wikipedia.org]

Dijagnostika

 • . • Laboratorijska dijagnostika: CPK (kreatin- fosfokinaza), izoenzim MB (miokardbranč) i troponin su tradicionalno korišćeni markeri za nekrozu miokarda. 7.[slideshare.net]
Inverzija T talasa
 • Oni imaju depresiju ST segmenta ili inverziju T talasa, aplatirane T talase, bez „Q“ zupca, ili nemaju EKG promene pri prvom pregledu. Međutim mali procenat bolesnika može imati akutni srčani udar, sa „Q“ zupcem.[sr.wikipedia.org]
ST elevacija
 • Ovo se naziva AKS sa ST elevacijom (STE-AKS). Većina ovih bolesnika će na kraju da razvije infarkt miokarda sa ST elevacijom (STEMI) sa „Q“ zupcem.[sr.wikipedia.org]

Lečenje

 • U koronarnoj jedinici... • Priključiti na monitor • Oksigenoterapija 4-6 l/min • Laboratorijske analize • Kontrola TA i pulsa • Medikamentno lečenje: analgetici, sedativi, Streptokinaza (fibrinolitička terapija), Heparin (antikoagulantna terapija), Nirmin[slideshare.net]
 • Spoljašnje veze [ uredi ] Infarkt miokarda - simptomi, lečenje, posledice i prevencija Cardiac disorders – Open Directory Project Akutni infarkt miokarda American Heart Association's Heart Attack web site TIMI Score for UA/NSTEMI and STEMI HEART Score[sr.wikipedia.org]

Prognoza

 • Prognoza [ uredi ] Iznenadna srčana smrt [ uredi ] Iznenadna srčana smrt (ISS) kao posledica srčanog udara je brza i neočekivana manifestacija koja se karakteriše gubitkom svesti koji nastaje unutar jednog časa od početka akutnih promena u funkciji kardiovaskularnog[sr.wikipedia.org]

Etiologija

 • Rizik od nastanka oštećenja koronarne cirkulacije i mogućeg srčanog udara, utoliko je veći ukoliko je u porodici bilo ishemijskog oboljenja srca u ranijem životnom dobu ( Etiologija [ uredi ] Najčešći uzrok infarktu je zakrečavanje krvnih sudova (ateroskleroza[sr.wikipedia.org]

Epidemiologija

 • Epidemiologija [ uredi ] Koronarna bolest srca (KBS) je najčešći uzrok smrti u razvijenim zemljama sveta.[sr.wikipedia.org]
Raspodela pola
Raspodela godina

Patofiziologija

 • Grčenja (spazma) srčanog mišića oko arterije Začepljenje krvnog suda srca izazvano embolijom ili trombozom Trauma srčanog mišića Patofiziologija [ uredi ] U osnovi srčanog udara je ishemija srčanog mišića, koja nastaje kada protok krvi kroz koronarne[sr.wikipedia.org]

Prevencija

 • […] sedacija (ukoliko anginozni bol nije jako izražen, a bolesnik je uplašen i uznemiren daje se sedativ- najčešće diazepam jer ne dovodi do pada TA i depresije disanja) • Lečenje poremećaja ritma, antikoagulantna, antiagregaciona (aspirin se daje u cilju prevencije[slideshare.net]
 • Spoljašnje veze [ uredi ] Infarkt miokarda - simptomi, lečenje, posledice i prevencija Cardiac disorders – Open Directory Project Akutni infarkt miokarda American Heart Association's Heart Attack web site TIMI Score for UA/NSTEMI and STEMI HEART Score[sr.wikipedia.org]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!