Edit concept Question Editor Create issue ticket

Insipidni dijabetes


Klinička slika

  • U oko 30-40% slučajeva uzrok bolesti je nepoznat, pa se govori o idiopatskom insipidnom dijabetesu. [1] [2] Klinička slika [ uredi ] Osnovni simptomi su: poliurija (prekomerno lučenje mokraće ), nokturija (učestalo noćno mokrenje) i kompenzatorna polidipsija[sr.wikipedia.org]
Umor
  • Pacijenti se žale na stalan osećaj umora i pospanosti, a često pate i od opstipacije (zatvora) zbog skoro potpune resorpcije vode iz digestivnog trakta.[sr.wikipedia.org]
Hipersomnija
  • Mogu postojati i drugi znaci oštećenja hipotalamusa (polifagija - pojačana glad, hipersomnija - pospanost, hipertermija i dr), a u slučaju tumorske etiologije i odgovarajuća simptomatologija. [1] Dijagnoza [ uredi ] Standardni test za dokazivanje insipidnog[sr.wikipedia.org]
Poliurija
  • U oko 30-40% slučajeva uzrok bolesti je nepoznat, pa se govori o idiopatskom insipidnom dijabetesu. [1] [2] Klinička slika [ uredi ] Osnovni simptomi su: poliurija (prekomerno lučenje mokraće ), nokturija (učestalo noćno mokrenje) i kompenzatorna polidipsija[sr.wikipedia.org]
Nokturija
  • U oko 30-40% slučajeva uzrok bolesti je nepoznat, pa se govori o idiopatskom insipidnom dijabetesu. [1] [2] Klinička slika [ uredi ] Osnovni simptomi su: poliurija (prekomerno lučenje mokraće ), nokturija (učestalo noćno mokrenje) i kompenzatorna polidipsija[sr.wikipedia.org]
Polidipsija
  • U oko 30-40% slučajeva uzrok bolesti je nepoznat, pa se govori o idiopatskom insipidnom dijabetesu. [1] [2] Klinička slika [ uredi ] Osnovni simptomi su: poliurija (prekomerno lučenje mokraće ), nokturija (učestalo noćno mokrenje) i kompenzatorna polidipsija[sr.wikipedia.org]
Konfuzija
  • U slučajevima dehidracije u krvi je prisutna povećana koncentracija natrijuma, a klinički se pojavljuju simptomi: glavobolja, muka, povraćanje i konfuzija.[sr.wikipedia.org]

Lečenje

  • Kod kranijalnog insipidnog dijabetesa određuje se lokalizacija mogućeg oštećenja pomoću kompjuterizovane tomografije ili nuklearne magnetne rezonance. [1] Lečenje [ uredi ] Tokom lečenja se uglavnom koristi dezmopresin — dugodelujući sintetski analog[sr.wikipedia.org]

Etiologija

  • Mogu postojati i drugi znaci oštećenja hipotalamusa (polifagija - pojačana glad, hipersomnija - pospanost, hipertermija i dr), a u slučaju tumorske etiologije i odgovarajuća simptomatologija. [1] Dijagnoza [ uredi ] Standardni test za dokazivanje insipidnog[sr.wikipedia.org]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!